Beroende av faktorer som vilken typ av produkt och vilket material, ytbehandling och användningsområde som gäller för respektive produkt har våra dörrar, karmar och övriga produkter ett varierat behov av underhåll.

Som vägledning vid val av material för rengöring och reparation av dörrsnickerier, lämnar vi därför här en kortfattad beskrivning av de ytbehandlingar våra produkter genomgår före leverans. Ni finner även uppgifter om vilka rengöringsmedel, färger och andra ytbehandlingsmaterial vi rekommenderar.

MÅLADE INNERDÖRRAR

Produkterna är målade med färg för inomhusbruk med halvmatt glans, som uppfyller höga krav på täckningsförmåga och utseende, samt har hög motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Bättra på färgen:

Mindre skador bättras på med pensel. Fråga din färghandel efter produkter avsedda för inomhusmöbler.

Större skador kräver spackling och total ommålning. Testa att färgen är lämplig på ett mindre parti på exempelvis dörrens bakkant för att försäkra dig om att den tänkta produkten är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Rengöring:

Använd vanliga rengöringsmedel, dock inte alkaliska. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. Torka sedan av.

Underhåll:

I regel krävs enbart rengöring, såvida ingen skada uppstått eller om slitaget har varit onormalt.

FANÉRADE OCH LACKADE INNERDÖRRAR

Fanerade produkter är ytbehandlade med klarlack som ger en god fyllighet och finish, samt bra motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier.

Bättra på färgen:

Mindre skador bättras på med klarlack i rätt ton och glans. Större skador kräver nedslipning och total ommålning. Testa att lacken är lämplig på ett mindre parti på exempelvis dörrens bakkant för att försäkra dig om att den tänkta produkten är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Rengöring:

Använd vanliga rengöringsmedel. Doppa en svamp eller trasa i skurvattnet och vrid ur ordentligt. Rengör ovanifrån och ned. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp lacken. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stålull etc.

Underhåll:

I regel krävs bara rengöring, såvida inte skador uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Produkter som används för möbelunderhåll, till exempel möbelvax och vaxpolish kan användas, men behövs i normala fall inte.