Main Media

Entrépartier - Skapa energi - släpp in ljuset!

Design Ljus

Din ytterdörr och entré har fantastiska möjligheter att skapa ljus och värme i ditt hem. Entrén utgör gränsen mellan inne och ute, mellan ljus och mörker. Låt därför dörren bli del av den "helhet" som suddar ut denna gräns. På så sätt blir din entré en ljus och varm mötesplats som ger energi till både dig och din omgivning.

Med utgångspunkt från dörren kan du skapa olika entrépartier med hjälp av sidoljus och överljus. Väljer du ett sidoljus till dörren, får du in extra ljus och dessutom möjlighet att se vem som kommer på besök. Väljer du sidoljus på båda sidor om dörren, skapas en harmonisk symmetri och vill du ha en riktigt pampig entré som släpper in maximalt med ljus, kombinerar du sidoljusen med ett överljus. Om du däremot vill få in extra ljus i entrén, men utan insyn, väljer du endast överljus till din befintliga dörr.