Main Media

Säkerhetsytterdörr – skydda det mest dyrbara du har

Design Säkerhet

Med säkerhetsdörr skyddar du ditt mest dyrbara. Vissheten om att familjen är trygg är väsentlig för att vi ska kunna slappna av och kalla ett hus för ett hem. Med säkra ytterdörrar vet du att du har gjort ditt bästa för att skydda det mest dyrbara du har – hem och familj.

När du är hemma ska du kunna känna dig trygg över att ytterdörren håller objudna gäster ute och när du är bortrest ska den hålla dina ägodelar i tryggt förvar. Ofta innebär säkerhetsytterdörrar en kraftig opersonlig ståldörr med begränsade designmöjligheter. Det unika med säkerhetsytterdörrarna från Swedoor är att du kan välja nästan vilken design som helst på ytterdörren, och få den i säkerhetsklass RC3. För dig innebär det unika och läckra ytterdörrar – samtidigt som inbrottstjuven får en tuff match.

Vad betyder det att en dörr är säkerhetsklassad?

Alla våra ytterdörrar har säkerhetslås, bakkantssäkringar och glasinfästningar som stärker inbrottsskyddet. Våra säkerhetsytterdörrar klarar mer och uppfyller även de tuffa kraven enligt inbrottsklass RC3 (EN 1627). En inbrottsklassning innebär att en dörr och karm klarar ett simulerat inbrottstest utifrån förutbestämda förutsättningar. RC3-kravet ska motsvara ett normalt inbrottstest under totalt 20 minuter, där 5 minuter får ägnas åt aktiv bearbetning med bland annat skruvmejsel och kofot. Resterande tid till är tänkt att motsvara tid för vila, byte av verktyg och planering för att kunna genomföra inbrottsförsöket utan att väcka onödig uppmärksamhet.

Kvalitet i första hand

Med unika patenterade konstruktionslösningar i kombination med ett stort designutbud står Swedoor som förstahandsval när det gäller säkra ytterdörrar. Säkerhetsytterdörrarna har specialförstärkt dörrstomme, gångjärn och lås, samt inbrottssäkert glas (i dörrar med glasöppning). De har dessutom god värmeisolering som sparar energi (läs mer om våra lågenergidörrar här). Utöver detta har de även goda brandhämmande och ljudreducerande egenskaper. Swedoors säkerhetsdörrar 5 års fabriksgaranti och hela 15 års garanti för formstabilitet. De erbjuds vitmålade som standard men kan beställas i nästan alla NCS S-färger.

En säkerhetsdörr som är snygg att se på

En säkerhetsdörr har traditionellt sett haft ett ganska opersonligt utseende. De nya säkerhetsdörrarna från Swedoor, som är säkerhetsklassade enligt EN 1627 RC3, ger dig möjligheten att sätta en personlig prägel på dörren. Valmöjligheterna är många eftersom säkerhetsklassningen erbjuds på de flesta modeller i ytterdörrsserierna Character, Function och Classic (gäller samtliga dörrar utan glas och ett flertal modeller med glas).

Säkerhetsdörr som altandörr 

Inbrottstjuvar vill jobba ostörda, och väljer därför ofta altandörren som i regel är av enklare konstruktion. Nu kan du även säkra huset bättre mot inbrott genom att uppgradera din altandörr. I det breda sortimentet hittar du robusta alternativ som passar bra som altandörrar, och samtidigt uppfyller kraven för säkerhetsdörr. Exempel på säkerhetsklassade dörrar som passar till altanen är t ex Como, Aral och Caspian som både erbjuds med och utan spröjs.