Main Media

Branddörr - skydd mot flammorna

Brand Säkerhet Smart

Varje minut räknas om det uppstår en brand. Swedoors dörrar med brandklassning EI1 30 eller EI 60 är testade i förhållande till de strängaste kraven och är konstruerade för att så emot brand i upp till 60 minuter. I en farlig situation kan det ge värdefull tid.

Undersökningar visar att även om de flesta bränder startar på grund av mänskligt slarv så uppstår upp till 30 procent att alla bränder i vitvaror och i andra elektrikska produkter, i skorstenar och på grund av blixtnedslag, alltså sånt som vi inte har någon kontrolll över. 

Branddörrar till hus och lägenheter

Du kan välja en brandklassad dörr för maximalt skydd mot brand utan att behöva kompromissa med vare sig design eller stil, det finns massor av dörrar att välja mellan. Samtliga brand- och ljudklassade dörrar kan kompletteras med röktätning som en extra funktion. 

Var startar bränderna?

Brandskyddsföreningen kategoriserar brandorsakerna till fem huvudsakliga klasser:
Spisen: Man glömmer mat på plattan eller man får igång spisen av misstag.
Eld i eldstad: Den vanligaste orsaken är att man eldar i kamin eller öppen spis. Soteld uppstår.
Rökning: Än idag står rökning och framför allt sängrökning för en hel del bränder i hemmet.
Levande ljus: I synnerhet under den mörka årstiden.
Elektriska apparater: Tv-apparater, tvättmaskiner, torktumlare och frysar.

Vad betyder det att dörren är brandklassad?

Dörren kan ha flera olika klassningar. Den vanligaste klassningen för branddörrar är EI1 30 för ytterdörrar och EI 30 eller EI 60 för klassade invändiga dörrar. Talen visar att det tar 30 eller 60 minuter för branden att tränga igenom dörren. Brandklassade dörrar kan användas i nästan alla rum och hjälper till att öka säkerheten i hemmet.

Hur ser man att det är en brandklassad dörr?

Alla brandklassade dörrar är märkta med en lapp på baksidan av dörren och branddörrar med glas har märkningen i glaset.  

Glöm inte rök och gas

Eld är farligt och rök kan försvåra räddningsinsatsen, men den allra största faran vid brand i hemmet är giftiga gaser. Speciellt kolmonoxid är extra farligt då den är luktfri. Swedoors dörrar med valfri brandklassning kan kombineras med röktäthet vilket förhindrar att rök och gas spriser sig i hemmet. 

När ska man installera en branddörr i hemmet?

Brandklassade dörrar används i många olika sammanhang för att skapa säkrare miljö. Det kan vara dörrar till lägenheter i trapphhus, till lägenheter i loftgångar, utvändiga dörrar till radhus, mellan hus och garage, i teknikrum, eller överallt där husen byggs tätt. Därför finns det brandklassade dörrar både för invändigt och utvändigt bruk. Swedoor har ett brett sortiment av brandklassade dörrar, både med glas och helt täta och i massor av olika utseenden. Vi erbjuder också brandklassade dörrar i stål.  

Kontrollera alltid vilka krav som gäller i den byggnad du bor i. Tänk också på att du kan kombinera brandklassning med ljudklassade dörrar och/eller säkerhetsklassade dörrar

Det är viktigt att en brandklassad dörr installeras korrekt för det är avgörande för dörrens motstånd vid eventuell brand. Vanligtvis medföljer en monteringsanvisning med dörren och det är väldigt viktigt att instruktionerna följs till punkt och pricka. Anlita gärna en professionell montör när det är dags att installera en brandklassad dörr.  

Hur testas branddörrar?

Det är krav på producenter av brandklassade dörrar att bevisa att dörrarna har den funktionalistet som utlovas. Tester genomförs av oberoende testföretag. Ett dörrset bestående av ett dörrblad och en karm hängs upp i en specialtillverkad ugn och därefter genomförs ett brandtest för att säkerställa tiden dörren klarar att stå emot brand.