Main Media

Invändiga lägenhetsentrédörrar

En invändig lägenhetsentrédörr är en entrédörr till en lägenhet. Eftersom en invändig lägenhetsentrédörr skall motstå inbrottsförsök, minska oljud från trapphus och begränsa eventuell brand har denna typ av dörrar en kraftigare beslagning, d.v.s gångjärn, lås etc. än en traditionell innerdörr.

Från standard till speciallösningar

Vi erbjuder tamburdörrar i många olika utföranden, allt från enkla standardiserade produkter till avancerade speciallösningar där du som kund exempelvis kan påverka färg, form, ytmaterial, låssystem, beslagning etc.  Vi anlitas t.ex. ofta för att tillverka nya säkra dörrar till gamla K-märkta fastigheter där krav på originalutseende är mycket viktigt. Om din tamburdörr skall monteras i ett ouppvärmt trapphus kan den även förses med klimatskydd som gör att den klarar temperaturskillnaden mellan trapphuset och bostaden.

Tamburdörrar är numer indelade i inbrottsklasserna RC 1 och RC 2 (RC=Resistance
Class). RC 1 är grundstandarden för en tamburdörr och RC 2 är en förstärkt
tamburdörr. Samtliga tamburdörrar klassas enligt den nya och nu gällande europeiska standarden för inbrottsklassade dörrar EN 1627. Tamburdörrarna erbjuds även med olika nivåer av brandskydd och ljuddämpanden egenskaper.

Designmöjligheterna är också stora och du kan välja färg, ytmaterial och olika dekorer på dina tamburdörrar. Valmöjligheterna är även stora när det gäller tillbehör och en tamburdörr kan exempelvis utrustas med nyckeltuber, brevinkast, dörrkik m.m.

tamburdoerr_ekfaner_2

Tamburdörr RC 1 EN 1627

Tamburdörrar i klass 1 är licenserade i enlighet med standardklassning mot inbrottsskydd enligt EN 1627 RC1. De testas mot statisk och dynamisk belastning, där en uppsättning småverktyg med exempelvis kniv skruvmejslar mm får användas. 

  • Tamburdörren erbjuds i ljudklass R'w 35dB eller R'w 40dB.
  • Tamburdörren erbjuds i brandklass EI 30 eller EI 60.

Tamburdörr RC 2 EN 1627

Tamburdörrar i klass 2 är licenserade i enlighet med standardklassning mot inbrottsskydd enligt EN 1627 RC2. Det innebär att de står emot inbrottsförsök i minst 15 minuter varav 3 minuter aktiv bearbetning på dörren med en uppsättning verktyg som skruvmejsel,
rörtång, kilar och sticksåg.

  • Tamburdörren erbjuds i ljudklass R'w 35dB eller R'w 40dB.
  • Tamburdörren erbjuds i brandklass EI 30 eller EI 60.
  • Tamburdörren levereras med långskylt som skydd för låset. 

Våra standardlås

Som standard förser vi våra nya tamburdörrar med nästa generations lås, Assa 510 respektive 2500 (2500 med "hemma bekväm / borta säker" funktion). Dessa lås är förstärkta och förbättrade på flera sätt jämfört med tidigare låstyper och har dessutom ett nytt sätt att låsa dörren: Tamburdörren reglas med handtaget som sedan blockeras genom 360° nyckelvridning. Detta gör att dörrbladet fixeras och låsets hakregel inte utsätts för listtryck om och när man vill försäkra sig om att dörren är låst. Denna funktion medför tre stora fördelar:

  • Ökat inbrottsskydd eftersom möjligheten att få in inbrottsverktyg mellan dörrblad och karm försvåras.
  • Enklare att öppna! Eftersom låskolven inte belastas krävs minimal handkraft för att vrida runt nyckel och vred.
  • Energibesparing! Eftersom dörren alltid vilar på tryckesfallet och på så sätt fixeras i optimalt läge, minimeras både luft- , värme- och dessutom ljudläckage.

 Ladda ner produktblad om lås >>

Produktegenskaper tamburdörrar

Design

Vanligtvis specialbeställs tamburdörrar efter unika behov (ett begränsat sortiment av tamburdörrar finns dock alltid på lager). Det innebär att valmöjligheterna är enorma. Välj mellan släta dörrar, spårfrästa dörrar, dörrar med dekorer och mönsterlagda fanér, högtryckslaminat med kundanpassade bilder/mönster m.m. Vi har stor erfarenhet av kundanpassade lösningar och vi anlitas t.ex. ofta vid omsorgsfulla renoveringar av K-märkta fastigheter.

Yta

Dörrarna erbjuds fanerade i en mängd träslag, med olika högtryckslaminat eller i målat utförande. De målade dörrarna kan beställas i de flesta färger enligt färgskalorna RAL och NCS.

Mått

Lägenhetsdörrar finns både i standardmoduler och i specialmått. När en tamburdörr eller säkerhetsdörr kombineras med vår unika minikarm i stål, anpassas dörren efter huset och inte tvärt om som normalt är fallet.
Läs mer om minikarmen här >>

Karm

Träkarm, traditionell stålkarm eller vår smarta minikarm i  stål.  

Kvalitet

Samtliga våra tamburdörrar och säkerhetsdörrar är kvalitetsklassade. Dessa dörrar uppfyller kvalitetsklass D enligt SS 81 73 03

trapphus