Main Media

Minikarm

Minikarm kallar vi vår unika lösning för effektivt utbyte av dörrkarmar i befintliga fastigheter. Denna lösning utgörs av två delar: dels av ett noggrant uppmätningsförfarande och dels av en specialtillverkad dörr och karm.

Det som är unikt är att "Minikarmen" specialtillverkas och sätts som en profil över den gamla karmen. Den gamla karmen behöver därför inte rivas bort och man slipper därmed många av de skador på väggar etc. som ingreppet vanligtvis medför.

Eftersom bytet i regel endast tar någon timme, kan den boende bo kvar under tiden, vilket kan ha avgörande betydelse. Även om det kan vara dyrare att tillverka en klassad trädörr i specialmått än exempelvis en motsvarande dörr i standardmått, blir slutkalkylen ändå oftast betydligt bättre med hänsyn till alla fördelar som denna lösning ger.

Minikarmen är avsedd för byte av tamburdörrar och uppgradering till säkerhetsdörrar i bland annat flerfamiljsfastigheter. Minikarmen innebär mindre arbete och ett bättre resultat. Den gör det enkelt att förbättra ljudisoleringen, öka brandsäkerhet och att förstärka inbrottsskyddet.

Premierad av branschen

Produkten är prisbelönad i tävlingen "Professionell renovering" som arrangeras av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, en bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag. Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen nästan 730 000 bostäder.

Juryns motivering löd; "Minikarm möjliggör en snabb och enkel standardförbättrad dörrinstallation för flertalet lägenheter i miljonprogrammet. Boendekomforten för hyresgästen ökar till följd av bättre ljudisolering. Störningen under renoveringstiden minimeras genom mindre ingrepp i och runt befintlig karm. Dörrbytet bidrar även till ökad säkerhet och trygghet i bostaden. Genom att de hantverksmässiga ingreppen från olika yrkesgrupper minskar kan lägre kostnad och snabbare monteringstider jämfört med traditionella dörrbyten förväntas."

Produktegenskaper

Design

I princip samtliga tambur- och säkerhetsdörrar går att få med minikarm.

Yta

Pulverlackerad