Main Media

Produktsortiment stål

I tuffa miljöer med hårt slitage, exempelvis industrier och lager, kan en lösning med ståldörrar vara det rätta valet. Men med en snygg design och finish i toppklass kan ståldörrar från Swedoor även med fördel användas på kontor, hotell och i sjukhusmiljöer.

Här hittar du information om:

Vårt breda sortiment och vår erfarenhet från leveranser till den svenska projektmarknaden omfattar utöver kompetensen med trä, även erfarenhet av utveckling av stållösningar. Vårt produktsortiment i stål kan levereras i en mängd olika utföranden för skydd mot brand, rökgas, säkerhet och med ljudreducerande egenskaper. I vårt sortiment finns ståldörrar och stålkarmar och lägenhetséntredörrar i stål. Ståldörrarna finns både som pardörrar och vanliga dörrar och de flesta kan också levereras med olika glasalternativ.

Klassificeringar ståldörrar

SD4210 ståldörrar är testade och certifierade efter europeiska standarder i brandklasser EI230, EI260, EI290 eller EI2120 och ljudklasser Rw 33dB och Rw 40dB. Dörrarna kan också erbjudas i röktäthetsklassifikationerna Sa och Sm (S200) som förhindrar genomträngning av både kall och medelvarm rök.

Ståldörrslösningar

SD4210 ståldörr är lämplig för användning i miljöer där slitaget är stort och där det är extra viktig att ha god hygien och hållbara lösningar, t.ex. på sjukhem och sjukhus. Som standard galvaniseras alla dörrar innan de pulverlackeras, vilket ger ett bra skydd mot korrosion. Vi erbjuder även ståldörrar i rostfritt stål. Konceptet är konkurrenskraftigt med funktionella och hållbara lösningar som erbjuder unika möjligheter till skräddarsydda lösningar. 

4210 Ståldörr Utan brandklass SD20, SD21, SD22 Invändig

En ståldörr utan brandklass är tillämplig för kommersiella och offentliga miljöer där en produkt av hög kvalitet efterfrågas; t.ex. sjukhus, hotell, restauranger samt parkeringshus, källare, teknikrum och trapphus.  Röktätning kan erbjudas på begäran, enligt klass Sa (kall rök) enl EN 13501 2. Oklassad/Rw33dB/Rw40dB med tätningslister limmade i karmen. Både utanpåliggande och infälld dörrstängare kan erbjudas som tillval. Dörren kan monteras med dörrkik, sparkplåt, trycke, och/eller elektriska lås och elslutbleck. Erbjuds både som enkeldörr och pardörr.

4210 Ståldörr utan brandklass SDE20, SDE21, SDE22 Utvändig

En ståldörr utan brandklass för utvändigt bruk är tillämplig för kommersiella och offentliga miljöer där en produkt av hög kvalitet efterfrågas; t.ex. sjukhus, hotell, restauranger samt parkeringshus, källare och teknikrum. Röktätning kan erbjudas på begäran, enligt klass Sa (kall rök) enligt EN 13501-2. Oklassad/Rw33dB/Rw40dB med tätningslister limmade i karmen. Både utanpåliggande och infälld dörrstängare kan erbjudas som tillval. Dörren kan monteras med dörrkik, sparkplåt, trycke, och/eller elektriska lås och elslutbleck. OBS: Endast utåtgående dörrar erbjuds. Erbjuds både som enkeldörr och pardörr.

4210 Ståldörr Brandklassad SD30, SD31, SD32 Invändig

Brandklassad ståldörr enligt EN-standard 13501-2. Dörren är tillämplig för kommersiella och offentliga miljöer där en produkt av hög kvalitet efterfrågas; t.ex. sjukhus, hotell, restauranger samt parkeringshus, källare, teknikrum och trapphus. Röktätning kan erbjudas i klass Sa (kall rök) eller S200 (varm rök) enl EN 13501-2. Oklassad/Rw33dB/Rw40dB med tätningslister limmade i karmen. Både utanpåliggande och infälld dörrstängare kan erbjudas som tillval. Dörren kan monteras med dörrkik, sparkplåt, trycke, nödutrymmningsbehör och/eller elektriska lås och elslutbleck. Erbjudas som enkeltdörr och pardörr.

4210 Ståldörr Brandklassad SDE30, SDE31, SDE32 Utvändig

Brandklassad ståldörr enligt EN-standard 13501-2, för utvändigt bruk. Dörren är tillämplig för kommersiella och offentliga miljöer där en produkt av hög kvalitet efterfrågas; t.ex. sjukhus, hotell, restauranger samt parkeringshus, källare och teknikrum. Röktätning kan erbjudas i klass Sa (kall rök) eller S200 (varm rök) enl EN 13501-2. Oklassad/Rw33dB/Rw40dB med tätningslister limmade i karmen. Både utanpåliggande och infälld dörrstängare kan erbjudas som tillval. Dörren kan monteras med dörrkik, sparkplåt, trycke, nödutrymmningsbehör och/eller elektriska lås och elslutbleck. OBS: Endast utåtgående dörrar erbjuds. Erbjuds både som enkeldörr och pardörr.

4210 Ståldörr Brandklassad SD60, SD61, SD62 Invändig

Brandklassad ståldörr enligt EN-standard 13501-2. Dörren är tillämplig för kommersiella och offentliga miljöer där en produkt av hög kvalitet efterfrågas; t.ex. sjukhus, hotell, restauranger samt parkeringshus, källare, teknikrum och trapphus. Röktätning kan erbjudas i klass Sa (kall rök) eller S200 (varm rök) enl EN 13501-2. Oklassad / Rw33dB / Rw40dB med tätningslister limmade i karmen. Både utanpåliggande och infälld dörrstängare kan erbjudas som tillval. Dörren kan monteras med dörrkik, sparkplåt, trycke, nödutrymmningsbehör och/eller elektriska lås och elslutbleck. Erbjuds både som enkeldörr och pardörr.

4210 Ståldörr Brandklassad SDE60, SDE61, SDE62 Utvändig

Brandklassad ståldörr enligt EN-standard 13501-2, för utvändigt bruk. Dörren är tillämplig för kommersiella och offentliga miljöer där en produkt av hög kvalitet efterfrågas; t.ex. sjukhus, hotell, restauranger samt parkeringshus, källare och teknikrum. Röktätning kan erbjudas i klass Sa (kall rök) eller S200 (varm rök) enl EN 13501-2. Oklassad/Rw33dB/Rw40dB med tätningslister limmade i karmen. Både utanpåliggande och infälld dörrstängare kan erbjudas som tillval. Dörren kan monteras med dörrkik, sparkplåt, trycke, nödutrymmningsbehör och/eller elektriska lås och elslutbleck. OBS: Endast utåtgående dörrar erbjuds. Erbjuds både som enkeldörr och pardörr.

4210 Ståldörr Brandklassad SD90, SD91 Invändig

Brandklassad ståldörr enligt EN-standard 13501-2, för invändigt bruk. Dörren är tillämplig för kommersiella och offentliga miljöer där en produkt av hög kvalitet efterfrågas; t.ex. sjukhus, hotell, restauranger samt parkeringshus, källare och teknikrum. Röktätning kan erbjudas i klass Sa (kall rök) eller S200 (varm rök) enl EN 13501-2. Oklassad/Rw 40dB med tätningslister limmade i karmen. Utan glasöppning. Utanpåliggande dörrstängare kan erbjudas som tillval. Dörren kan förses med dörrkik, sparkplåt, trycke, nödutrymningsbehör och/eller elektriska lås och elslutbleck. Erbjuds både som enkeldörr och pardörr.

4210 Ståldörr Brandklassad SDE90, SDE91 Utvändig

Brandklassad ståldörr enligt EN-standard 13501-2, för utvändigt bruk. Dörren är tillämplig för kommersiella och offentliga miljöer där en produkt av hög kvalitet efterfrågas; t.ex. sjukhus, hotell, restauranger samt parkeringshus, källare och teknikrum. Röktätning kan erbjudas i klass Sa (kall rök) eller S200 (varm rök) enl EN 13501-2. Oklassad/Rw 40dB med tätningslister limmade i karmen. Utan glasöppning. Utanpåliggande dörrstängare kan erbjudas som tillval. Dörren kan förses med dörrkik, sparkplåt, trycke, nödutrymningsbehör och/eller elektriska lås och elslutbleck. Erbjuds både som enkeldörr och pardörr. OBS: Endast utåtgående dörrar erbjuds.

4210 Ståldörr Brandklassad SD120, SD121 Invändig

Brandklassad ståldörr enligt EN-standard 13501-2, för invändigt bruk. Dörren är tillämplig för kommersiella och offentliga miljöer där en produkt av hög kvalitet efterfrågas; t.ex. sjukhus, hotell, restauranger samt parkeringshus, källare och teknikrum. Röktätning kan erbjudas i klass Sa (kall rök) eller S200 (varm rök) enl EN 13501-2. Oklassad/Rw 40dB med tätningslister limmade i karmen. Utan glasöppning. Utanpåliggande dörrstängare kan erbjudas som tillval. Dörren kan förses med dörrkik, sparkplåt, trycke, nödutrymningsbehör och/eller elektriska lås och elslutbleck. Erbjuds både som enkeldörr och pardörr.

4210 Ståldörr Brandklassad SDE120, SDE121 Utvändig

Brandklassad ståldörr enligt EN-standard 13501-2, för utvändigt bruk. Dörren är tillämplig för kommersiella och offentliga miljöer där en produkt av hög kvalitet efterfrågas; t.ex. sjukhus, hotell, restauranger samt parkeringshus, källare och teknikrum. Röktätning kan erbjudas i klass Sa (kall rök) eller S200 (varm rök) enl EN 13501-2. Oklassad/Rw 40dB med tätningslister limmade i karmen. Utan glasöppning. Utanpåliggande dörrstängare kan erbjudas som tillval. Dörren kan förses med dörrkik, sparkplåt, trycke, nödutrymningsbehör och/eller elektriska lås och elslutbleck. Erbjuds som enkeldörr och pardörr. OBS: Endast utåtgående dörrar erbjuds.

Se exakta mått i Mått och Fakta

4290 Stållucka Brandklassad SH60 Invändig

Brandklassad stållucka enligt EN-standard 13501-2, för invändigt bruk. Speciellt lämpad för kommersiella och offentliga miljöer där en produkt med hög kvalitet efterfrågas; t.ex. teknikrum, parkeringshus, sjukhus, hotell mm. Total lucktjocklek 62 mm med överfalsad kant. Lucka och karm består av 1 mm galvaniserad stålplåt, falsad runt luckans kanter. Röktätning kan erbjudas i klass Sa, S200 (Sm) enligt EN 13501-2. Ingen tröskel, karmprofil runt hela luckan.

Trösklar till Ståldörrar

Finns oklassad, i brandklasserna EI230, EI260, EI290 och EI2120 och ljudklassarna Rw33dB och Rw40dB. Vi erbjuder allt från en tröskelfri lösning till olika trösklar med och utan släplist och mekanisk tröskel till invendiga och utvändiga ståldörrar. Trösklarna finns i olika tröskeldjup.

Se Mått och Fakta för mått

Stålkarmar

Stålkarm för oklassificerade och klassificerade ståldörrar, typ SD20-22, SD30-32, SD60-62,SD90-91, SD120-121 SDE20-22, SDE30-32, SDE60-62, SDE90-91, SDE120-121. Stålkarmen är anpasad för invändigt eller utvändigt bruk beroende på ytbehandling. Stålkarm med eller utan foder. Karmen är certifierad enligt EN 13501-2. EI230, EI260, EI290, EI2120 eller oklassad.  Rw33dB, Rw40dB eller oklassad. Ljusgrå tätningslister monteras i karmfals. Brandtätning monteras på dörrbladet. Karmen levereras hopmonterad.

MONTERING AV STÅLDÖRR

Du hittar installationsanvisningar för våra ståldörrar här.

Ståldörrar med glas

Glasdimensioner är fasta, men beror på begränsningar/regler enligt klassificering. Kontakta oss för information om glasöppningar, dörrbladets mått och begränsningar. 

 

FÄRGER PÅ STÅLDÖRRAR

Våra ståldörrar kan levereras i ett antal standardfärger specificerade i RAL-kod, som du hittar en översikt över i Mått och Fakta ståldörrar och i vissa PVC-trämönster i folie. Om du vill att en svart ståldörr ska passa i en vacker designmiljö eller önskar en spännande färg eller helt vit, kan ståldörren levereras efter önskemål.

Referensprojekt: Veitvet skola i Oslo

Veitvet skole är en del av Perleskjedet, en kultur- och miljögata längs med Veitvetsveien i Oslo som stod klar 2015. Skolan som är ritad av Link Arkitektur  är byggd i passivhusstandard och är BREEAM-certiferad med betyget ”mycket bra”. Swedoor är mycket stolta över att ha levererat klassificerade brand- och ljuddörrar till detta projekt samt stålkarmar.

VILL DU VETA MER OM STÅLDÖRRAR – ELLER BEHÖVER DU HJÄLP MED ORDER?

Vår säljavdelning finns för dig som jobbar med projekt, kontakta oss på 036-39 62 00

Kontakta oss