Main Media

Lås till skjutdörrar

För att kunna låsa en skjutdörr behövs det ett hakregellås. Beroende på om dörren är infälld eller utanpåliggande, och i vilken miljö den sitter ser alternativen lite olika ut.

Skjutdörrar levereras som standard med skålhandtag, och även med dragring om det är en infälld skjutdörr, och dörren är då inte låsbar. Vill man att dörren ska gå att låsa är det lite olika förutsättningar som gäller beroende på om det är en infälld eller utanpåliggande skjutdörr. Gemensamt för båda typerna är att man tappar ca 80 mm på det fria öppningsmåttet om man ska ha ett lås med cylinder och vred. Detta på grund av att dörren inte går att öppna helt eftersom behören tar i väggen. Undantaget är när det gäller toalettlås, där det finns några varianter där vredet är infällt i dörrbladet. Vi har till exempel en egen variant av den lösningen. (Infällda toavred passar dock inte vid höga tillgänglighetskrav.)

Vid infällda skjutdörrar finns det naturligt ett anslag som dörren går emot där man placerar slutblecket. För utanpåliggande skjutdörrar finns det inget sådant anslag, och man måste då använda en öppningskarm med anslag. Se detalj nedan.

Till låsbara skjutdörrar i bostäder rekommenderar vi ett lås som heter B4249, och till massiva skjutdörrar till offentlig miljö ett lås som heter 2587. Vid både infällda och utanpåliggande skjutdörrar levererar vi med slutblecket löst för montage på plats. Detta på grund av att dörrens placering i höjd- och sidled kan variera något beroende på montaget.