Main Media

Dörrar för klimatsmarta trapphus

Med klimatklassade invändiga lägenhetsentrédörrar i trä kan man sänka värmen i ett trapphus och därigenom minska både uppvärmningskostnader och klimatpåverkan.

För att kunna hålla lägre värmenivåer i trapphus och på så vis spara energi ställs högre krav på lägenhetsentrédörrarna. Två punkter måste uppfyllas utöver de vanliga klassningskraven;

  • dörrarna måste klara oliksidigt klimat
  • och de behöver ha ett u-värde som säkerställer att inte värme från lägenheterna läcker ut i trapphuset.

I Sverige har vi en tradition av att bygga flerbostadshus med varma trapphus. Vanligt är en temperatur på runt 17-18 grader, och ofta ännu högre. En fråga som är lämplig att ställa i skenet av en stundande klimatkris är om det inte skulle vara möjligt att sänka den temperaturen? Hur många uppvärmda trapphus byggs det i Sverige varje år, och hur mycket energi skulle vi kunna spara på att sänka temperaturen i dessa med exempelvis 5 grader?

Steg ett är att välja en trädörr med träkarm. Sedan hösten 2019 är det möjligt att få RC3-klassade invändiga lägenhetsentrédörrar med träkarm från Swedoor, vilket innebär en klar förbättring i u-värde. En sådan dörr har ett u-värde på ca 1,2 W/m2K, att jämföra med en dörr med stålkarm som ligger på ca 1,8 W/m2K.

Det oliksidiga klimatet kräver också en konstruktion som hindrar dörrbladet från att bågna när det utsätts för temperaturskillnader. För det ändamålet finns våra lägenhetsentrédörrar i samtliga ljud-, brand- och inbrottsklasser också med klimatklassning. Dessa är klassade i klimatklass C1 vilket innebär att de klarar en temperaturskillnad på 20 grader mellan dörrens olika sidor.

För den som vill bygga med minsta möjliga uppvärmning av trapphus finns det egentligen inget som hindrar att man använder våra loftgångsdörrar – Silence – även invändigt. Dessa har som lägst ett u-värde på 0,79 W/m2K och klarar samma temperaturskillnader som våra övriga ytterdörrar.