Main Media

Dörrar för klimatsmarta trapphus

Med klimatklassade invändiga lägenhetsentrédörrar i trä kan man sänka värmen i ett trapphus och därigenom minska både uppvärmningskostnader och klimatpåverkan.

För att kunna hålla lägre värmenivåer i trapphus och på så vis spara energi ställs högre krav på lägenhetsentrédörrarna. Två punkter måste uppfyllas utöver de vanliga klassningskraven;

  • dörrarna måste klara oliksidigt klimat
  • och de behöver ha ett u-värde som säkerställer att inte värme från lägenheterna läcker ut i trapphuset.

I Sverige har vi en tradition av att bygga flerbostadshus med varma trapphus. Vanligt är en temperatur på runt 17-18 grader, och ofta ännu högre. En fråga som är lämplig att ställa i skenet av en stundande klimatkris är om det inte skulle vara möjligt att sänka den temperaturen? Hur många uppvärmda trapphus byggs det i Sverige varje år, och hur mycket energi skulle vi kunna spara på att sänka temperaturen i dessa med exempelvis 5 grader?

Steg ett är att välja en trädörr med träkarm. Sedan hösten 2019 är det möjligt att få RC3-klassade invändiga lägenhetsentrédörrar med träkarm från Swedoor, vilket innebär en klar förbättring i u-värde. En sådan dörr har ett u-värde på ca 1,2 W/m2K, att jämföra med en dörr med stålkarm som ligger på ca 1,8 W/m2K.

Det oliksidiga klimatet kräver också en konstruktion som hindrar dörrbladet från att bågna när det utsätts för temperaturskillnader. För det ändamålet finns våra lägenhetsentrédörrar i samtliga ljud-, brand- och inbrottsklasser också med klimatklassning. Dessa är klassade i klimatklass C1 vilket innebär att de klarar en temperaturskillnad på 20 grader mellan dörrens olika sidor.

sakerhetsdorr_svartlaserad_ask_miljo

För den som vill bygga med minsta möjliga uppvärmning av trapphus finns det egentligen inget som hindrar att man använder våra loftgångsdörrar – Silence – även invändigt. Dessa har som lägst ett u-värde på 0,79 W/m2K och klarar samma temperaturskillnader som våra övriga ytterdörrar.

05_-_W22_yder