Main Media

Klimatdörrar

Klimatdörrar passar inre rum där det finns en temperaturskillnad på varje sida av dörren och det finns brand- och / eller ljudkrav.

Dörr där man har oliksidigt klimat på ut- och insidan om dörren, men där dörren sitter inomhus. Används t ex. mellan lägenhet och förråd/garage, kallt förråd mm. Dörren kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) eller Sm (varm rök) enligt EN 13501-2

Se mer om klimatdörrar i Mått och Fakta