Main Media

Rotationsdörren

Det unika med rotationsdörrens konstruktion är att den inte använder vanliga gångjärn utan istället har en form av pivåupphängning som gör att dörrbladet kan rotera både in och ut ur dörröppningen. Rotationsdörren har en rad fördelar jämfört med traditionella slagdörrar.

Plats- och kostnadsbesparande

Med dagens mer och mer optimerade platsutnyttjande, fyller rotationsdörren en viktig funktion eftersom den sparar ca 1 m2  disponerad golvyta per dörrset jämfört med en vanlig slagdörr. Om det t.ex. handlar om ett serviceboende med 100 dörrar blir besparingen mycket tydlig då det kan handla om miljonbelopp.

Ergodynamisk

Rotationsdörren har också utvecklats med syfte att underlätta passage för rörelsehindrade. Till skillnad från en traditionell slagdörr, kan denna dörr nämligen öppnas åt båda håll. Detta gör att den rörelsehindrade kan öppna och stänga dörren i ett enda moment utan att behöva "runda dörren". Dörrhandtaget är alltid inom räckhåll!

Tyst

För att minska ljudet har det 45 mm tjocka dörrbladet även försetts med integrerade tätningslister.

Användningsområden:

  • Miljöer med högt ställda krav på design och exklusivitet
  • Studentlägenheter
  • Seniorboende
  • Äldreboende
  • Vårdlägenheter
  • Sjukhus
  • Hotell med krav på platsbesparing

Tags

rotationsdörr

Gillade du vad du läste?

Dela det här med en vän