Main Media

Dörrar för kontorsmiljö

Design Ljud Ljus Smart

Kontoret. Du spenderar mycket av din vakna tid där. Koncentrerad, inspirerad, tillsammans och ensam. En väl utformad kontorsmiljö är viktigt. Och här kan dörrarna påverka i positiv riktning. Låt oss berätta hur!

Ljud

Det är nu ett antal år sedan övergången från små egna kontor till öppna kontorslandskap satte fart på riktigt. Det öppna kontorslandskapet bjuder på både fördelar och utmaningar, och medan det minskar behovet av dörrar dramatiskt ökar kraven på de dörrar som faktiskt finns där.

Att kunna stänga en dörr om sig för att utföra särskilt koncentrationskrävande arbetsuppgifter eller prata i telefon är avgörande. Utan den möjligheten blir en arbetsplats utan väggar snabbt svårmanövrerad. Men här räcker det inte med vilken dörr som helst. För i direkt anslutning till det avskilda rummet finns ofta de ljud man försöker undvika.

Här är det alltså goda ljudreducerande egenskaper hos dörren som är nyckeln. Och inte bara till små tysta rum, utan även konferensrum och andra typer av mötesrum där man både kan vilja stänga inne och ute ljudet.

Det finns ett flertal olika valmöjligheter när det gäller ljudklassade dörrar till kontorsmiljö. Slagdörrar, med eller utan glasöppning och med eller utan glasliter vid en eventuell glasöppning. Skjutdörrar, utanpåliggande eller integrerade och med eller utan glasöppning.

Nedanför det här blogginlägget finns ett antal relaterade inlägg där du kan läsa mer ingående om de olika produkterna.

Ljus

Det är lätt att underskatta betydelsen av dagsljus för människors hälsa, men faktum är att det är oerhört viktigt, inte minst för det psykiska välmåendet. Därför är det alltid av största vikt att undersöka vilka möjligheter som finns att föra dagsljuset vidare in i lokalerna på våra arbetsplatser. Här finns det två sätt vi kan hjälpa till. Glasade dörrar och glaspartier. Båda finns med ljud- och brandklassning om så krävs, och i flera olika utföranden avseende glaslister och glasindelning.

Gestaltning

Glöm inte dörrarna! Det är ett budskap vi länge har försökt nå ut med, och här avser vi förstås de stora möjligheter som dörrar har i gestaltningen av en miljö. På bostadssidan ser vi att man mer och mer upptäcker dörrens förmåga att bidra mer aktivt till inredningen. Men även i offentliga miljöer är dörrarnas uttryck ett utmärkt sätt att skapa spänning, lugn, tydlighet. Ja vad ni än har för mål med gestaltningen. Så glöm inte dörrarna.