Main Media

Dubbeldörrar

Ljud

Har du någon gång behövt en dörr med högre ljudklass än vad som verkar möjligt? Då är du inte ensam. Turligt nog finns det en lösning, och den tänker vi berätta om nu.

Låt oss först reda ut begreppen. En dubbeldörr och en pardörr är inte samma sak. Pardörr kallar vi en dörr med två dörrblad som sitter bredvid varandra i samma karm. De möts på mitten när du stänger dörren.

En dubbeldörr däremot består av två dörrar med varsin karm. De monteras i samma dörrhål och öppnas åt olika håll. När du går igenom en dubbeldörr måste du alltså öppna och stänga två olika dörrar.

Vad behöver du då tänka på när du föreskriver en dubbeldörr?

Först och främst måste du veta vilka ljudkrav du har. Vi har tre olika varianter som vi har testat, och som ger två olika ljudklassningar:

  • Rw 53 dB och
  • Rw 58 dB.

Det andra du måste säkerställa är att du har en tillräckligt tjock vägg för att det ska få plats två dörrar. Du behöver få plats med en karm som har minst 68 mm karmdjup (helst 93 mm), och en karm som har minst 93 mm karmdjup. Utöver det måste en minst 35 mm bred perforerad distansskiva monteras mellan karmarna. Den har till uppgift att släppa ut luften när dörrarna stängs.

Minsta möjliga väggtjocklek är alltså 196 mm. Då har vi dock inte räknat med att det ska få plats två trycken/dörrhandtag mellan de två dörrarna. Bästa sättet att montera dörrarna är med dörrhandtaget åt samma håll. Det gör det lättare att öppna, stänga och gå igenom. Problemet som kan uppstå då är att du inte får plats med två trycken, ifall du inte har möjlighet att rita in en tillräckligt tjock vägg.

För att räkna ut hur tjock vägg du behöver får du kolla upp hur mycket det trycke du väljer bygger från dörrbladsytan. För att räkna minsta väggtjocklek tar du sedan måttet för trycke gånger två och lägger till 100 mm för dörrbladen. Lägg även till några millimeter utrymme mellan de två tryckena.

Ett litet räkneexempel:

Trycke Classic från Assa bygger 60 mm från dörrbladsytan (det de kallar för U-mått). Då blir det 60 x 2 +100 + 5 = 225 mm.

Skulle det hända att du inte har möjlighet att rita in en tillräckligt tjock vägg kan du välja att förskjuta låsplaceringen med 50 mm upp respektive ner på dörrarna. Alternativt att vända dörrarna så att de inte har trycket åt samma håll. Detta är ett mindre användarvänligt sätt, men kan framförallt användas när du inte förväntar dig att dörrarna kommer att användas så mycket. Minsta väggtjocklek blir 196 mm i båda dessa fall.

Vill du läsa om våra dubbeldörrar i Mått & Fakta kan du göra det här.