Main Media

Tystnad håller på att bli en lyxvara

Ljud

Störande ljud är en stigande orsak till ohälsa. Vi utsätts konstant för störande ljud, nästan oavsett var vi befinner oss. Möjligheten till stillhet blir allt svårare att finna. Vi omges av ljud, stök och intryck från vår omgivning större delen av dygnet och i och med detta ökar intresset för aktiviteter som yoga och mindfullness. 

Konstant oljud kan ge oss ohälsa som tinitus, nedsatt hörsel, sömnstörningar och vi kan bli trötta och irriterade. Forskning visar att oljud kan ge psykisk stress, muskelspänningar, muskelsmärtor och till och med högt blodtryck och ökad risk för hjärtsjukdomar. Problem med oljud ökar samtidigt som städerna förtätas. Störst problem med störande ljud är det alltså i storstäder och tätbebyggda områden.

Vad är oljud?

Oljud definieras som oönskat ljud. Men vad oönskad ljud är skiljer sig mellan individer - det som kan uppfattas som oljud av någon är välljud för någon annan, exempelvis hög musik.

Släpp inte in störande ljud

Det är en stor skillnad mellan olika typer av ytterdörrar när det gäller att hålla oljud ute. Välj gärna en ljudklassad dörr om du bor i ett område med mycket störande ljud. Men tänk också på att en dörr endast kan dämpa oljud upp till en viss grad - det krävs också att ytterväggen i huset är ordentligt isolerad. Det är också viktigt att dörren monteras rätt för att minska risken för glipor mellan karm och väggar. Överlåt gärna monteringen till ett proffs - dörren ska sitta på plats under många år!  

Ljudklassade ytterdörrar – upp till 44dB 

Våra ljudklassade ytterdörrar passar till lägenhetshus med loftgångar, för lägenheter på entréplan och till radhus och hus som ligger i områden med mycket omgivande ljud, som till exempel vid vältrafikerade vägar. Dessa ytterdörrar har en ljudklassning upp till Rw 44 dB. 

Dörrarna kan kombineras med andra egenskaper, som brand- , rök- och säkerhetsklassning. Ytterdörrarna finns i ett stort urval av olika modeller, med och utan glas och i valfria färger. Ljudklassade ytterdörrar har självklart också ljuddämpande glas.

Detta betyder de olika ljudklassningarna i praktiken:

 • R’w 25dB - Samtal i normal ton kan höras och förstås utanför rummet. 
 • R’w 30dB - Samtal i normal ton hörs svagt utanför rummet. 
 • R’w 35dB - Samtal i normal ton hörs inte utanför rummet.
 • R’w 40dB - Samtal i normal ton hörs inte utanför rummet men höga rop och skrik kan höras svagt.
 • Rw 47dB - Varken samtal, skrik eller höga rop hörs utanför rummet. 

Innerdörrarna kan göra stor skillnad för ljuddämpning mellan rummen

Ljud som irriterar oss på ett eller annat sätt kan beskrivas som oljud. Irriterande oljud inne, som från diskmaskinen eller kylskåpet, stör ofta mer än ljud utifrån. I rum med få möbler, lite textilier och mycket öppna ytor studsar ljudet fram och tillbaka. Om innerväggarna är dåligt isolerade och innerdörrarna enkla och lätta upplever man ofta att ljudnivån i rummen blir väldigt hög. Väljer du massiva  innerdörrar i kombination med karmar med tätningslister blir det en stor förbättring av ljudnivån i rummet. 

Ljudisolerande innerdörrar

Om du har lätta innerdörrar hjälper de inte speciellt mycket mot ljud och de stänger vanligtvis endast ute upp till 20 dB. Om du däremot byter dina innerdörrar mot massiva dörrar och karmar med tätningslister kan dörrarna hålla ute ljud upp till 28 dB. Det finns självklart speciallösningar (ljudklassade dörrar) som kan stänga ute ännu mer ljud men även en vanlig, massiv innerdörr kan göra en stor skillnade på ljudet inomhus. Tänk också på att valet av tröskel påverkar ljudnivån. Här kan du läsa mer om olika trösklar. 

Vad är ljud och vad betyder decibel?

Decibelskalan är en logaritmisk skala som anger ljudstyrka. Människans subjektiva uppfattning av ljudnivå följer emellertid inte decibelskalan. Undersökningar visar att de flesta uppfattar en ökning i ljudnivå på 10 dB som en fördubbling. Detta kan variera men en ändring på 3 dB uppfattas som en märkbar skillnad för de flesta männniskor medan en ändring på 5-6 dB är tydlig.

WHO (World Health Organization) har tagit fram en översikt som visar hur högt olika saker låter i dB (ungefär):

 • Tickande klocka 20 dB
 • Låg viskning 30 dB
 • Kylskåp 40 dB
 • Normalt samtal 60 dB
 • Tvättmaskin 70 dB
 • Dammsugare 75 dB
 • Kraftig trafik (inne i bilen) 85 dB
 • Gräsklippare (bensindriven) 90 dB
 • Motorcykel (i snitt) 95 dB
 • Hårfön, tunnelbana, biltuta på 5 m avstånd100 dB
 • Rop rätt in i örat 110 dB