Main Media

Laserade trösklar

Vi erbjuder laserade trösklar i ek och ask för att man ska kunna matcha tröskeln med sitt golv.

Fler och fler upptäcker hur vackert det är när man matchar golv och trösklar.

Du kan välja bland fyra olika tröskel-utförande som passar din nya dörr.

  • Tröskelplatta (standard)
  • Falsad tröskel
  • Badrumströskel
  • Inåtgående badrumströskel

Våra återförsäljare har i många fall tröskelprover som du kan låna för att se vilken tröskel som passar ditt nuvarande eller blivande golv bäst. Har de inga prover hemma kan de beställa från oss!