FAQ

Varför blir det frost eller fukt på insidan av ytterdörren?

Om du upplever frost eller fukt på insidan av ytterdörren, kan det bero på för hög luftfuktighet inomhus, och/eller dålig luftcirkulation.

Dagens ytterdörrar isolerar generellt mycket bra, och om du inte hade samma problem med din gamla dörr, kan det varit för att du hade drag genom dörr/karm på din gamla dörr. Husen idag är även tätare än tidigare, och när det inte är tillräcklig luftcirkulation i rummet kan luftfuktigheten bli för hög och du upplever fukt på dörrar och fönster.

Tips! Generellt bra luftcirkulation hela året, är positivt för inomhusklimat och avhjälper problemet med fukt och frost.

Dela det här med en vän