Main Media

Invändiga dörrar utan tröskel

Det är ibland nödvändigt att föreskriva dörrar utan tröskel men inte alltid helt lätt att veta om det är möjligt och vilka alternativ som finns.

Av olika anledningar kan ibland en dörr utan tröskel vara att föredra. Framförallt när det gäller tillgänglighet är det önskvärt. Men även till exempel när det är samma golvbeläggning på båda sidor om dörren. Om det är möjligt med tröskellöst utförande eller inte beror framförallt på om dörren är klassad.

Bostadinnerdörrar har inga begränsningar vad gäller montage utan tröskel, även om det är olämpligt till exempel in till våtrum. När det gäller massivdörrar till offentlig miljö däremot är det lite andra förutsättningar.

Oklassade massivdörrar behöver ingen tröskel, och brandklassade trädörrar i EI30 och EI60 går också bra att ha utan tröskel. Vid brandklassade dörrar utan tröskel förlänger vi dörrbladet 12 mm så att det bara blir 6 mm springa ner mot färdigt golv. Detta går även bra i kombination med brandgastäthet klass Sa, men däremot inte med klass S200/Sm, den högre klassen. Då måste det vara en tröskel som gör att det blir helt tätt under dörrbladet.

Ljudklassade dörrar måste alltid ha en tät tröskellösning. Vill man att det ska vara helt slätt på golvet när dörren är ljudklassad är en mekanisk tröskel det enda alternativet.