Main Media

Att tänka på när man föreskriver Split Spindle

Split Spindle-lås är användbara i många olika miljöer, men det är viktigt att de föreskrivs och monteras på rätt sätt.

Split Spindle är egentligen benämningen på den tekniska lösningen. Men det har också fått ge namn åt själva funktionen. Med Split Spindle är det möjligt att med trycket öppna dörren från insidan när den är låst. Denna funktion har länge använts på hotellås, men har mer och mer börjat användas i såväl flerbostadshus som inom kontor, industri och institution.

Split Spindle-funktionen är användbar på många områden. Det är dock oerhört viktigt att rätt funktion anges vid föreskrivandet för att låset ska fungera på rätt sätt. Blir det fel kan situationen uppstå att man inte kan ta sig ut ur en lokal vid till exempel en nödutrymning. Det man måste ange är om dörren är inåt- eller utåtgående. Det vill säga, om du står i rummet som man ska kunna ta sig ut ifrån, öppnar du då dörren inåt eller utåt? Se bilden nedan.