Main Media

RC2 och RC3 - tillvalet för säkerhetsklassning

Design Säkerhet

Om säkerheten är det viktigaste för dig är tillvalet RC2 eller RC3 det rätta. Säkerhetsklassade ytterdörrar i trä är lika snygga som vilka designdörrar som helst. Och det utan att dörrarna förlorar några som helst säkerhetsaspekter. För villaägaren innebär detta unika ytterdörrar – medan inbrottstjuven får en tuff match.

En säkerhetsklassad ytterdörr enligt EN 1627 RC3 (RC = resistant class) innebär att den står emot inbrottsförsök i minst 20 minuter varav tjuven då aktivt under fem minuter bearbetar dörren med hjälp av verktyg som exempelvis en kofot. En RC2-dörr är certifierad enligt samma standard och klarar av att stå emot ingrepp med verktyg i minst tre minuter effektiv tid (där den totala testtiden är 15 minuter).

Konstruktion

I förhållande till vanliga ytterdörrar är de säkerhetsklassade förstärkta på ett antal olika sätt. De har i grunden en liknande konstruktion som andra ytterdörrar. Ett ramträ, en massiv stomskiva och ytskivor som ytbehandlas, och en träkarm. I en säkerhetsytterdörr ser dock ramträet och stomskivan lite annorlunda ut. Uppbyggnaden gör dörren mycket svår att bryta upp med en kofot, och att hugga sig igenom dörrbladet är i det närmaste omöjligt.

Karmen är förstärkt med stålplåtar på sidostyckenas baksidor vari gångjärn och slutbleck är fästa. Vid glasade dörrar används ett mycket motståndskraftigt glas med en infästningsmetod som förhindrar att glaskasetten kan brytas ut.

Slutligen är dörren försedd med ett trepunktslås som tillsammans med förstärkningsbehör och dubbel rundcylinder gör det till en så kallad godkänd låsenhet. På grund av att låset måste förses med cylinder på båda sidor har dörren även ett vred på insidan som kan avaktiveras med hjälp av en liten tapp på dörrbladskanten. 

Utseende och modeller

Ser man på utsidan av en dörr om den är säkerhetsklassad? Nej, inte nödvändigtvis - de flesta av Swedoors ytterdörrar i serien Advance line går att få som säkerhetsklassade. Det som ögat kan uppfatta som en skillnad är att RC3-klassad dörr har tre synliga gångjärn (vanligtvis har ytterdörrarna två).

Glöm inte altandörren

Vanligtvis sätter man en enklare altandörr på balkong eller altan men överväg att sätta en ytterdörr även här. Det är enklare för tjuv att välja en annan dörr än ytterdörren så låt samtliga dörrar i huset vara säkra. Det finns dörrmodeller i vårt sortiment som passar extra bra som altandörr.