FAQ

Vilka garantier lämnar ni på era dörrar?

Vi ligger i topp och erbjuder hela 5 års garanti på funktionsfel. På våra ADVANCE-LINE ytterdörrar har vi 15 års formstabilitetsgaranti och på clever-line ytterdörrar har vi 10 års formstabilitetsgaranti. På våra målade varmförrådsdörrar lämnar vi 5 års formstabilitetsgaranti.

Formstabilitetsgarantin handlar om hur väl dörrens form motstår påfrestningar från väder och vind. Trä är ett naturligt och levande material som rör sig! Eftersom ett dörrblad bara har två infästningspunkter (i gångjärnen) som fixerar materialet krävs det mycket av konstruktionen för att klara påfrestningarna i vårt nordiska klimat. Swedoors formstabilitetsgaranti innebär att dörrbladet inte får slå sig mer än 4mm över tid (8 mm gäller för våra målade varmförrådsdörrar). Avvikelsen mäts genom att placera en rätskiva på dörrens konkava sida och mäta buktningen.

Vi ber er notera att alla eventuella modifieringar (exempelvis montering av kattlucka, ommålning eller dylikt) som utförs på dörren efter leverans kan påverka produktens konstruktion och egenskaper och i dessa fall upphör garantin att gälla.

Dela det här med en vän