FAQ

Vad säger Boverkets Byggregler om röktäthet och brandgaser?

Brandrök och farliga gaser måste från den 1/1 2013 stoppas av dörren enligt de regler som Boverkets Byggregler föreskriver. Jämfört med tidigare innebär det skärpta krav på brandgastäthet hos bland annat entrédörrar till lägenheter och utrymningsdörrar i offentliga byggnader.

De anvisningar som lämnas här är förenklingar, vilket den som använder dem måste vara informerad om. I händelse av en juridisk prövning gäller i första hand standarderna, men det kan inte helt uteslutas att andra tolkningar kan komma att övervägas.

Dela det här med en vän