FAQ

Hur mycket är 25, 30, 35, 40, 45 dB isolering i dörren, vad hör man genom den?

Svaret beror på flera faktorer; hur höga ljudnivåer man har inne i rummet med dörr, hur mycket bakgrundsljud man har där man lyssnar, hur nära dörren man kan stå och lyssna och hur mycket ljud som läcker ut via andra vägar än genom dörren. Mycket förenklat kan man förvänta sig följande samband för ett rum med bra väggar och dörr i klass R'w:

  • 25 dB: Samtal vid normal nivå hörs och kan förstås utanför rummet
  • 30 dB: Samtal vid normal nivå hörs svagt, men kan avlyssnas utanför rummet
  • 35 dB: Samtal vid normal nivå kan inte förstås utanför rummet, men vid förhöjd nivå hörs samtalen svagt och kan till viss del avlyssnas utanför rummet
  • 40 dB: Samtal kan inte avlyssnas, men höga rop och skrik hörs svagt
  • 45 dB: Samtal kan inte avlyssnas, rop och skrik hörs inte
  • Är det tyst och kan någon stå och lyssna utanför (obehörigt), så bör dörren ha minst en klass bättre ljudisolering, helst två klasser

Dela det här med en vän