Main Media

SUPERIOR collection

SUPERIOR collection är det senaste tillskottet till Swedoors produktkatalog. Det är en serie exklusiva bostadsinnerdörrar som tillverkas på klassiskt sätt av specialutbildade hantverkare. Trämaterialet till varje dörr sorteras ut för hand, och varje komponent förarbetas, handslipas och målas manuellt. Allt enligt klassisk hantverkstradition.

En viktig aspekt av SUPERIOR collection är att vi har valt att jobba utifrån ett helhetsperspektiv. Förutom dörr och karm finns det foder, gångjärn, trycken/handtag och nyckelskyltar som är speciellt framtagna för att skapa en komplett design.

SUPERIOR collection innehåller fem stycken dörrserier som är uppdelade efter olika tidsepoker.

Arv – Sekelskifte

Sekel – Med rötter i 1700-talet

Tid – 1920 och 30-tal

Format – Postmodernism

Plan – Modern minimalism

Dörrarna i SUPERIOR collection är anpassade för bostäder där man lägger stor vikt vid material och design. Det är dörrar som är mycket mer än bara rumsavdelare, och som har möjlighet att tillföra något extra till en inredning.