Main Media

Gummitröskel/tröskelplatta med släplist vs. mekanisk tröskel

När det finns krav på god tillgänglighet använder man vanligtvis antingen gummitröskel eller tröskelplatta i kombination med släplist, alternativt mekanisk tröskel. Men vilket är egentligen bäst?

På grund av skärpta tillgänglighetskrav är vår falsade hårdträtröskel (G-tröskeln) i många fall för hög då den är 25 mm hög. De alternativ som finns i de fall det inte går att ha dörren helt utan tröskel är då gummitröskel eller tröskelplatta i kombination med släplist, och mekanisk tröskel.

Gummitröskel finns i två utföranden, massiv eller ihålig. Tröskelplattan är fasad så att den i formen liknar gummitröskeln. När gummitröskel eller tröskelplatta används för att uppfylla kraven för en eller flera klassningar måste den kombineras med en släplist. Den sitter i underkant av dörrbladet och sluter tätt mot tröskeln när dörren stängs. Se detalj nedan.

Massiv-door-threshold

En mekanisk tröskel sitter infälld i underkant av dörrbladet och fälls ner och sluter tätt mot golvet när dörren stängs. Se bilden nedan.

Q

En stor skillnad mellan gummitröskel/tröskelplatta med släplist och mekanisk tröskel är att man med en mekanisk tröskel får ett helt slätt golv, vilket ur tillgänglighetssynpunkt är det allra bästa. Tyvärr är även skillnaden i pris relativt stor, där den mekaniska tröskeln är ett dyrare alternativ. Trots det har vi på senare år haft en ganska kraftig ökning i antalet dörrar med mekaniska trösklar. Framförallt väljer man i allt högre utsträckning att använda dem till samtliga dörrar i skolor, sjukhus och andra vårdmiljöer.

När det gäller klassningar kan gummitröskel/tröskelplatta med släplist användas till E30/EI30 och ljudklass upp till 40dB, medan den mekaniska tröskeln kan användas till samtliga klassningar.