Main Media

Gummitröskel/tröskelplatta med släplist vs. mekanisk tröskel

När det finns krav på god tillgänglighet använder man vanligtvis antingen gummitröskel eller tröskelplatta i kombination med släplist, alternativt mekanisk tröskel. Men vilket är egentligen bäst?

På grund av skärpta tillgänglighetskrav är vår falsade hårdträtröskel (G-tröskeln) i många fall för hög med sina 25 mm. Även den 20 mm höga varianten (GL) anses ibland vara för hög. De alternativ som finns i de fall det inte går att ha dörren helt utan tröskel är då gummitröskel eller tröskelplatta i kombination med släplist, och mekanisk tröskel.

Gummitröskel finns i två utföranden, massiv eller ihålig. Tröskelplattan är fasad så att den i formen liknar gummitröskeln. När gummitröskel eller tröskelplatta används för att uppfylla kraven för en eller flera klassningar måste den kombineras med en släplist. Den sitter i underkant av dörrbladet och sluter tätt mot tröskeln när dörren stängs. Se detalj nedan.

En mekanisk tröskel sitter infälld i underkant av dörrbladet och fälls ner för att sluta tätt mot golvet när dörren stängs. Se bilden nedan.

En stor skillnad mellan gummitröskel/tröskelplatta med släplist och mekanisk tröskel är att man med en mekanisk tröskel får ett helt slätt golv, vilket ur tillgänglighetssynpunkt är det allra bästa. Tyvärr är även skillnaden i pris relativt stor, där den mekaniska tröskeln är ett dyrare alternativ. Trots det har vi på senare år haft en ganska kraftig ökning av antalet dörrar med mekaniska trösklar. Framförallt väljer man i allt högre utsträckning att använda dem till samtliga dörrar i skolor, sjukhus och andra vårdmiljöer.

När det gäller klassningar kan gummitröskel/tröskelplatta med släplist användas till E30/EI30 och ljudklass upp till 40dB, medan den mekaniska tröskeln kan användas till samtliga klassningar. Båda varianterna klarar även kravet för rökgastäthet Sa (kallrök) och S200 (varmrök).