Main Media

Framtiden byggs i trä

På senare tid har man kunnat läsa lite nu och då om projekt med höga hus byggda i trä. Redan idag byggs också flerbostadshus i 4-6 våningar i allt högre utsträckning i trä.

Detta är en utveckling som bör kunna bidra avsevärt till ett mer hållbart byggande. När dessutom byggindustrin verkar sakna kapacitet för den stora mängd bostadshus framförallt som behöver byggas i Sverige de närmsta åren kan prefab i trä vara en lösning även på det problemet. Ur hållbarhetssynpunkt är prefab i trä att föredra både på grund av materialet i sig och med tanke på transporter. Det ger dessutom en säkrare arbetsmiljö för de som bygger.

Det högsta bostadshuset i trä i världen är idag ”Treet” som ligger i Bergen i Norge. Det är 51 meter högt med totalt 14 våningar. I Skellefteå planerar man ett kombinerat kulturhus och hotell i trä, som ska bli 19 våningar högt. Och i Stockholm finns ett flertal mer eller mindre långt gångna planer på höga trähus.

Det som har gjort att man har börjat rita på riktigt höga träbyggnader är metoden CLT, crosslaminated tree, eller krosslaminerat trä. CLT är både lätt och starkt, och dessutom bra vid bränder. Medan stål viker sig när det blir varmt står det förkolnade träet kvar.

Någon som har tagit fasta på metoden är arkitekten Anders Berensson i sitt förslag på en 40 våningar och 133 meter hög träbyggnad med 250 bostäder som han kallar Trätoppen. Den är tänkt att stå ovanpå parkeringshuset Parkaden på Regeringsgatan mitt i centrala Stockholm. Parkeringshuset i sju våningar, som ritades av Hans Asplund på 60-talet, görs om butiker och restauranger. Personligen hoppas jag att Berenssons förslag blir verklighet då det är en vacker och intressant byggnad han har ritat.

Andra som också har ritat höga hus i trä är Tham & Videgård, med sitt förslag på fyra stycken 20 våningar höga hus i Frihamnen i Stockholm. De står på en tre våningar hög bas och är helt konstruerade av svenskt trä. Med gröna tak på de låga delarna och solpaneler högst upp på höghusen. Även detta är ett mycket vackert förslag där man har tagit ett helhetsgrepp om hållbarhetsperspektivet.

Runt om i världen är det fler höga byggnader i trä på gång, och jag tror inte att det är orimligt att tänka sig att vi inom de närmaste 5-10 åren kommer få se en kraftig ökning av den här typen av hus, vilket jag tycker är väldigt positivt. Byggindustrin står för en stor procent av miljöpåverkan idag, och vi måste alla göra vad vi kan för att bli bättre och jobba mer hållbart.

Som tillverkare av främst trädörrar har vi ett ständigt pågående hållbarhetsarbete (genom bland annat FSC- och PEFC-certifiering), och vi ser mycket positivt på den här utvecklingen. Ju fler vi är som ställer höga hållbarhetskrav på skogsindustrin desto bättre kommer det bli