Main Media

FSC & PEFC - Hållbart skogsbruk

Swedoor har ett brett hållbarhetsarbete som bland annat innebär att majoriteten av våra trädörrar är FSC- eller PEFC-certifierade.

FSC

FSC står för Forrest Stewardship Council och är ett globalt skogscertifieringssystem, upprättat för skogar och skogsprodukter. Det är en ideell icke vinstdrivande organisation där medlemmarna är uppdelade i tre kammare. Alla med lika stor chans att påverka. Den sociala kammaren består av bland annat fackföreningar och andra intresseorganisationer. Miljökammaren består av olika miljöorganisationer såsom till exempel Naturskyddsföreningen, och den ekonomiska kammaren består i huvudsak av olika skogsföretag.

Målet med FSC:s arbete är att främja ett hållbart skogsbruk världen över. Med ett brett perspektiv på hållbarhet täcker man in både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För att säkerställa att FSC-märkta produkter kommer från ett hållbart skogsbruk arbetar man mycket med spårbarhet. I praktiken innebär det att man som slutkund ska kunna följa trämaterialets väg ända tillbaka till den skog där det en gång avverkades och då kunna se att det kommer från en FSC-certifierad skog.

FSC arbetar med en serie globala regler som ska vara i princip de samma oavsett om det är en skog i Sverige eller Brasilien som ska certifieras. Man höjer också succesivt kraven.

PEFC

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification och är även det ett globalt skogscertifieringssystem. Precis som FSC arbetar man för att främja ett hållbart skogsbruk utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Man arbetar med spårbarhet och certifiering av skogar på liknade sätt som FSC.

De finns två huvudsakliga skillnader mellan de två organisationerna. PEFC är skogsföretagens egen organisation och har alltså inte samma breda medlemsunderlag som FSC. Den andra stora skillnaden är att PEFC anpassar sina regler efter nationella standarder. Det innebär i praktiken att en PEFC-certifierad skog i Sverige inte nödvändigtvis uppfyller samma krav som en certifierad skog i Brasilien.

FSC är den tydliga ledaren av de två, men PEFC täcker in fler av världens skogar.

Swedoor/JELD-WEN är certifierade för både FSC och PEFC på samtliga av våra europeiska marknader. I Sverige är de flesta av produkterna i vårt sortiment certifierade per automatik. För projekt där certifiering är ett krav rekommenderar vi dock att man föreskriver det.