Main Media

Finns det inbrottsklassade ytterdörrar?

Ja, det finns inbrottsklassade ytterdörrar. Det är lite olika hos olika tillverkare hur man har valt att göra, men på Swedoor har vi valt att ha RC3-klassning enligt SS-EN1627 som tillval på ett stort antal av våra ytterdörrar i segmentet ADVANCE-LINE.

Det är alltså fortfarande trädörrar, som med ett flertal förstärkningar uppnår denna höga inbrottsklass. Våra inbrottsklassade ytterdörrar finns med många olika glasöppningar, ända upp till en i princip fullstor glasöppning. Dörrarna ser alltså på ytan inte annorlunda ut än helt vanliga ytterdörrar, och modellutbudet är stort.

Se våra ytterdörrar i serien ADVANCE-LINE här. I tabellen längst ner på högra sidan på varje uppslag kan man se vilka som går att få med RC3-klass.

(RC3 motsvarar skyddsklass 2 enligt SSF:s föreskrifter om inbrottsskydd.)