Main Media

3 tips: Så här gör du ditt hem mer miljövänligt

Eco

De flesta svenskar vill gärna leva mer miljövänligt. Men hur börjar man? Vi ger dig tre tips till hur du kan göra ditt hem grönare.

Du kan göra ditt hem mer energi- och miljövänligt på många sätt. Med endast få ändringar i vardagen kan du enkelt och snabbt bli mer miljövänlig, till gagn för din familj, din ekonomi och klimatet.

1. VÄLJ RÄTT MATERIAL

Byggbranschen har de senaste åren haft större fokus på hållbarhet. Det gäller inte bara de stora byggprojekten, utan också i de svenska hemmen, där fler väljer att energioptimera och ta hänsyn till miljön.

Ditt val av ytterdörrar är en enkel väg till att spara energi och bidra till att göra en insats för klimatet. Moderna ytterdörrar är speciellt designade till att hålla nere värmeutsläppet och medverkar därför till att sänka kravet på uppvärmning inomhus. I tillägg har Swedoor lanserat ett nytt hållbart alternativ – ECO - som kan fås som tillval till nästan alla ytterdörrar. På samma sätt som du väljer ekologiska matvaror, kan du nu välja ECO som tillval till ytterdörren när du vill göra en extra insats för miljön.

2. KONTROLLERA ISOLERINGEN

Om du vill vara mer miljövänlig, handlar det i stor grad om att effektivisera din värmeförbrukning så mycket som möjligt. Bor du i ett äldre hus? Då kan du eventuellt ta fördel av att efterisolera ditt hus. Isoleringsämnen har nämligen stort inflytande på husets energieffektivitet och miljövänlighet. Här är det först och främst viktigt att dörrar och fönster har goda isoleringsegenskaper, som kan medverka till en lägre energiförbrukning samt ett bättre inomhusklimat.

ECO innehåller en ny typ av isolering, som reducerar snabba ändringar i husets temperatur med hela 3lags isolerglas samt ett 77 mm tjockt dörrblad för maximalt isoleringsämne. Du behöver därför inte vara rädd för kalla fötter eller en överhettad elräkning om du väljer en energivänlig dörr.

Bara lugn…

Du behöver inte kompromissa med designen när du väljer en miljövänlig dörr. ECO ingår som en del av det existerande designutbudet i ADVANCE-LINE serien, och därför kan du välja den dörr som passar huset allra bäst.

3. TITTA EFTER MILJÖMÄRKNINGAR

Trä är inte bara trä, och därför är det infört olika miljömärkningar och certifieringar, som kan hjälpa dig när du ska köpa ny bänkskiva, en ny trädgårdsmöbel eller en ny dörr av trä. Men vad betyder de, och hur ska du orientera dig i djungeln av märkningar?

De två miljömärkningar som används mest på träprodukter är FSC och PEFC. Kort betyder dessa märkningar, att råvarorna är hållbara, så att varken naturen eller klimatet tagit skada. De garanterar också, att människor, som fäller och arbetar med träet, arbetar under säkra förhållanden.

Men det finns också ett antal andra miljömärkningar, där var och en fokuserar på sitt område, och som kan hjälpa dig att hitta de mest hållbara träprodukterna. Här har du en sammanfattning över vanliga miljömärkningar, som du hittar på olika träprodukter inom byggmarknaden.

FSC återfinns på ett stort antal träprodukter, från trädgårdsmöbler till papper. FSC garanterar, att skogarna drivs hållbart, och att det inte fälls mer träd än vad det hinner växa upp nya. Det är också en garanti för, att de människor som arbetar i skogen, får utbildning, säkerhetsutrustning och en ordentlig lön.

Svanen garanterar att varan är bland de bästa när det gäller miljön. Det garanterar att kvalitén är hög och att man tar hänsyn till din hälsa. Svanen sätter gränser för utsläpp av giftiga ämnen och innehållet av oönskade ämnen i produkten. Svanen är inte bara begränsad till trä utan kan även hittas på exempelvis elektronik.

PEFC används både till trä- och pappersprodukter. PEFC används av skogsägare som vill tillåta produktionsföretag att visa konsumenten att träet kommer från en hållbar skog. PEFC är en garanti för att miljöskydd har tagits hänsyn till och att inget olagligt har förekommit vid produktion av träprodukten.

Vad gör du för att vara mer miljövänlig i din vardag?