Main Media

Service återförsäljare

Vi gillar nöjda kunder och vårt serviceteam lägger stor vikt vid att du ska få god service.

Vår målsättning är att besiktiga eventuella reklamationer inom 15 arbetsdagar.

Serviceteamet består av våra fem servicetekniker och sex interna servicemedarbetare och en servicekoordinator. Alla medarbetare är välutbildade och har stor erfarenhet och kunskap om våra produkter. Därför kan vi erbjuda en kompetent kundservice.

Vi arbetar konstant med att optimera och utveckla vår serviceavdelning så att vi alltid lever upp till marknadens förväntningar.

Swedoors serviceteam står redo att serva dig och dina kunder.

Kontakta vår serviceavdelning på seservice@jeldwen.com eller via telefon 042-66 360.

Tänk på…

  • att kontrollera godset vid mottagande
  • att notera alla synliga skador på fraktsedeln redan vid mottagande
  • att kontrollera att varan överensstämmer med ditt ordererkännande
  • att inte montera felaktig eller skadad produkt innan överenskommelse med JELD-WEN gjorts
  • att alltid följa monteringsanvisningarna
  • att ta bild på skadan/felet innan du anmäler det

Leveransmottagning

Kontrollera godset noga så att inga fraktskador förekommer och att leveransen innehåller angivet antal kolli.
 
För reklamation gäller:

  • Synliga fraktskador skall noteras på fraktsedeln före påskrift.
  • Saknas gods vid leveransmottagningen skall detta noteras på fraktsedeln före påskrift.
  • Alla transportskador skall rapporteras till Swedoor som går vidare mot transportör.
  • Dold skada som kan härledas till transportskada ska anmälas till Swedoor senast 7 dagar efter godsmottagande.

 
Lagring

Karmarna måste lagras på plats som är torr och väl ventilerad, fuktfri, skyddad från nederbörd och mot kyla, bygg- och markfukt. Dörrarna skall förvaras stående eller liggande på väl avvägda underlägg med minst 10 cm fritt utrymme till golv.
 
Tillse att de fabriksmonterade beslagen inte skadas eller skadar intillstående/-liggande dörrar. Beslag etc. som levereras separat skall förvaras inomhus. Byggfukten skall väsentligen torkas ut innan dörrarna monteras för att förhindra att fuktskador uppstår.

För formförändringar och andra skador orsakade av fukt ansvaras ej. Se till att interna transporter inte kan skada produkterna eller dess emballage så att målningsskador uppstår.

Övrigt

Observera att vissa typer av tejper kan skada målade och fanerade ytor.

Dela det här med en vän