Main Media

Skola återfår en känsla av 60-tal vid renovering

Utbildning

Man blir glad när man besöker Vendelsömalmsskolan i Haninge! Första mötet är knalligt orange dörrar som samsas med rå betong och ett vackert innertak täckt av ek-ribbor. Känslan blir modern samtligt som hela inredningen andas 60-tal eftersom stor vikt har lagt vid tidstypiska detaljer och genomtänkta materialval.

Vendelsömalmsskolan är en kommunal grundskolan som ligger i Haninge utanför Stockholm. Rosenberg arkitekter fick i början av 60-talet genom en tävlingsvinst uppdraget att rita skolan som vid färdigställandet 1963 var ett mycket fint exempel på den tidens arkitektur. Under åren har skolan slitits och genomgått ett antal både större och mindre renoveringar. I början av 2020 fick Tengbom arkitekter uppdraget från Tornberget fastighets AB att göra en omfattande renovering. Stina Åberg arbetar som arkitekt på Tengbom och hon berättar att det var ett stort behov av upprustning såväl tekniskt som ytskiktsmässigt och att det valdes att göras en omfattande, stomren ombyggnad.

- Inledningsvis kopplade vi in en av våra restaureringsarkitekter för att dokumentera byggnaden. Vi dokumenterade de arkitektoniska kvaliteter och karaktärer, detaljer som vi sedan fokuserade på att bevara eller återskapa. Vi valde att återinföra materialitet inspirerat av hur det såg ut från början -till exempel trätaket i centralhallen, de nya dörrarna fick orange kulör som originaldörrarna hade haft, fasta nya möbler av furu i såväl ursprungligt utseende som moderna tillägg, berättar Stina Åberg.

“Det är jätteviktigt att arbeta med tillverkare som har produkter där alla krav kan mötas till en genomarbetad helhet som stämmer med byggnadens uttryck”

Stina Åberg | Arkitekt på Tengbom

Nya fönster sattes in och där bortbyggda överljus tidigare hade funnits sattes nya tillbaka, denna gång med moderna och praktiska solskydd för bättre inomhusmiljö. Ombyggnationen skulle också uppdatera skolan till en modern miljö så istället för släta dörrar sattes glasdörrar och glaspartier in till klassrum och grupprum. Även tillgängligheten förbättrades för att möta dagens krav och belysning och akustiklösningar uppdaterades.

- Det har varit jätteintressant och roligt att få jobba med en byggnad som genom sin höga arkitektoniska kvalitet har haft stora kvaliteter att jobba med och lyfta fram. När vi kom till skolan var det svårt att uppleva alla på grund av alla ombyggnationer genom åren och tidens tand. Roligt är också att det blivit så fint! Att slutresultatet är en uppdaterad skola som har en förankring i sin historia med moderna tillägg, säger Stina Åberg.

Jeroen Kok är projektsäljare på Swedoor och han tycker att projektet blev väldigt bra.

- Det ställs väldigt höga krav på dörrar som levereras till skolor. Det handlar om att de ska hålla ljud ute, vara slitstarka men inte för tunga att öppna och många gånger ska de vara försedda med bland annat klämskydd eller automatisk öppning. I detta projekt har vi sålt många olika dörrar och det är kul att se hur fint det blir när glasdörrar, glaspartier och släta dörrar samsas tillsammans, säger Jeroen.

Stina håller med om att det är många krav som ställs på dörrarna i ombyggnationer som denna och berättar att när de arbetar med skolor kravställer de alltid dörrar som ska tåla mycket och som är gjorda av gedigna material.

- Det är jätteviktigt att arbeta med tillverkare som har produkter där alla krav kan mötas till en genomarbetad helhet som stämmer med byggnadens uttryck, avslutar Stina.

Och vi kan bara hålla med om att slutresultatet är en uppdaterad skola som har en förankring i sin historia med moderna tillägg!