Main Media

Genomtänkta lösningar på Sunderby sjukhus

Sunderby sjukhus är ett länssjukhus med specialistfunktioner men är också närsjukhus för boende i Luleå och Boden. 2017 startades projektering för en helt nybyggd psykiatrimottagning i anslutning till det befintliga sjukhuset som invigs under våren 2021. Det var viktigt för Region Norrbotten att lokalerna ger ett välkommande intryck för både patienter, personal och besökare samtidigt som säkerhetsklassningen är den allra högsta.

Målet med byggnationen var att skapa en miljö som utstrålade lätthet, lugn, trivsel och harmoni. Norconsult fick uppdraget som omfattade projektering av ett komplett förfrågningsunderlag till en utförandeentreprenad för ny psykiatribyggnad med tillhörande utrymmen och anslutningar mot befintliga och planerade byggnader vid Sunderby sjukhus. Omfattningen ytmässigt för vårdinrättning är ca 8000 kvadratmeter, till detta tillkom källarvåning på ca 4000 kvadratmeter.

Henrik Eriksson jobbar som studioledare på Norconsult och fungerade som projekteringsledare och huvudansvarig för projekteringen i projektet.

- Den stora utmaningen i det här projektet låg framför allt i att det är en vårdinrättning där man måste ta hänsyn till väldigt många delar, där framför allt säkerhetsfrågorna är centrala inom psykiatrin. Vi har fått besöka andra psykiatriavdelningar runt om i landet för att få inspiration och konkreta lösningar på hur vi skulle bygga på bästa möjliga sätt, så att både personal och besökare ska få en så trevlig arbetsplats och upplevelse som möjligt, även om säkerhetsprogrammet måste följas, berättar Henrik Eriksson.

“Swedoor klarar de höga kraven som ställs på ett sjukhus, och dörrarna hade den rätta träkänslan som vi letade efter.”

Henrik Eriksson | Studioledare, Norconsult

Swedoor har levererat ett stort antal massivdörrar som både är ljudklassade och brandklassade. In till personalutrymmena monterades skjutdörrar för att spara plats och frigöra golvyta. Massivdörrarna är eklaminerade då naturens element var gestaltningens ledord och eken ger en varm och ombonad känsla samtidigt som laminaten är väldigt tålig. Glaspartierna har Hammerglas (som har en PVC-yta som täcker hela glaset) vilket gör att glaset inte splittras om det krossas. Många glaspartier är också utrustade med inbrottsskyddande glas P5a för att försvåra möjligheten att ta sig ut eller att kunna skada sig om glaset går sönder.

- Swedoor klarar de höga kraven som ställs på ett sjukhus, och dörrarna hade den rätta träkänslan som vi letade efter, säger Henrik.

Kjell-Rune Sandström jobbar som projektsäljare på Swedoor i norra Sverige och har varit inblandad i projektet från start.

-Det har varit många speciallösningar i det här bygget och det är alltid kul att få jobba med det. Projektet har tagit ganska många år men resultatet är väldigt bra och det är kul att se att man har skapat en avdelning som känns välkomnande trots den höga säkerhetsklassningen, säger Kjell-Rune.