Main Media

Från militär matsal till unika bostadsrätter

Bostad

På Rindö utanför Waxholm i Stockholms skärgård är det lätt att känna historiens vingslag. Överallt syns spår efter Vaxholms Kustartilleriregemente med sina anrika kasernbyggnader som påminner om tiden då Rindö utgjorde en viktig försvarspunkt för Stockholm. En av byggnaderna är Marketenteriet som uppfördes 1909 och som nu har byggts om till exklusiva och genomtänkta bostadsrätter.

Marketenteriets ursprungliga funktion var mäss för underofficerare och manskap vilket innebär att otal värnpliktiga och officerare under åren har ätit, dansat och firat högtider i husets salar och salonger. Utmärkande för byggnaden, förutom dess fantastiska läge precis vid havet med milsvid utsikt, är höga rumshöjder, pampiga trappor och enorma fönsterpartier. Det är detta som gör byggnaden så speciell och stort arbete har lagts ner för att bevara så mycket som möjligt för att skapa bostäder med själ och karaktär.

Företaget Vasallen AB är helägt av regeringen och har bland annat som uppdrag att utveckla och förädla nedlagda försvarsfastigheter. På Rindö har Vasallen arbetat med entreprenadföretaget Åke Sundvall och arkitektbyrån White arkitekter för att tillsammans utforma och bygga om den gamla mässen till moderna och attraktiva bostadsrätter.

Det är tydligt att det har lagts tid på detektivarbete under renoveringen av denna unika fastighet – det har grävts efter fotografier och originalritningar, det har skrapats fram originalfärger och gamla tapeter – allt i jakten på att renovera så tidstypiskt som möjligt. Man har lyckats behålla de pampiga, ursprungliga fönstren och bevarat gamla trappor. Men jakten på originalutseendet får inte gå ut över modern standard, säkerhet och hållbara val – och här har Swedoor som leverantör av dörrar fått vara kreativa. Jeroen Kok är projektsäljare på Swedoor och har varit och offererat dörrar till projektet.

-  Utmaningen i detta fall var att erbjuda säkerhetsdörrar med all den nytänkande funktionalitet och trygghet som vi kan erbjuda samtidigt som dörrarna skulle vara tidstypiska. Men vi hittade den perfekta lösningen där vi valde att offerera RC3-dörrar med pålimmade speglar på utsidan av dörrarna tillsammans med stålförstärkta träkarmar. Dessa passade perfekt och vi mötte säkerhetskraven samtidigt som vi kunde bibehålla rätt känsla, berättar Jeroen.

För att säkerställa att dörrarna matchade både trapphuset och hallen inne i varje lägenhet valdes att göra både lägenhetsdörrarna och karmarna två-färgade. De är varmt ockragula på utsidan och sobert vita på insidan. Inne i lägenheterna har man valt att montera massiva dörrar som i sin klassiska design passar in perfekt. På samtliga innerdörrar ställdes krav på ljudisolering vilket inte stötte på problem då dörrarna är gedigna i sin konstruktion och dessutom kompletterade med karmar med tätningslist. Alla foder och lister i lägenheterna är penselmålade i samma kulör som dörrarna och tillsammans ger det ett både exklusivt och påkostat intryck.

- Jag tyckte att det var väldigt kul att ta fram lite mer specialdörrar och annorlunda dörrar till det här projektet. Det känns väldigt bra att vi har lyckats få det att se tidstypiskt ut trots helt nya och moderna dörrar. Det har hela tiden varit uttalat från beställaren att det är viktigt att den historiska känslan ska finnas kvar och slutresultatet blev väldigt funktionellt och fint tycker jag, avslutar Jeroen.

Marketenteriet är en av flera försvarsbyggnader på Rindö som genomgått ombyggnation och området är mycket populärt. Det sker en stor inflyttning av familjer som vill ha nära både till Stockholm, skärgården och den lantliga känsla som Rindö erbjuder. Vi kan helt klart sammanfatta projektet som lyckat och det är tydligt att kvalitet och fokus på detaljer gör stor skillnad på resultatet!