FAQ

Vad är skillnaden mellan ADVANCE-LINE och clever-line?

Två dörrar kan vid första anblick se väldigt lika ut rent utseendemässigt. När man tittar närmare kan det däremot vara stor skillnad på dörrarnas uppbyggnad, ytfinish, tillval, funktioner m.m. som gör att dörrarna upplevs på helt olika sätt. I clever-line finner du bra, enkla dörrar med funktion i centrum. I ADVANCE-LINE får dörrarna lite mer av allt. Här har vi lagt ner extra omsorg på detaljer, dörrarna kan exempelvis ha högre ytfinish, ljudreducerande konstruktion och många tillvalsmöjligheer.

Dela det här med en vän