FAQ

Jag har beställt fel storlek. Kan jag kapa dörren på höjden och/eller bredden?

Vi avråder från att kapa dörren eftersom konstruktionen då ändras. Ingrepp i dörren leder också till att garantier och reklamationsrätt försvinner. Garantier kan alltså inte lämnas för huruvida det är möjligt att kapa dörren på varken höjden eller bredden.

Dela det här med en vän