Main Media

Ledande på digitala dörrlösningar tack vare arkitekterna

Smart

Swedoor är inte bara ledande på fysiska dörrlösningar, utan också på digitala - våra BIM-objekt har blivit nedladdade över en halv miljon gånger de senaste fem åren.

BIM står för Building Information Modeling, men även uttrycket Building Information Management har blivit mer vanligt de senaste åren. BIM är både ett verktyg och en arbetsprocess som byggbranschen kommer se mycket mer av under kommande år. Med BIM får du en kombinerad 3D-modell och informationsdatabas för en byggnad.

En stor del av nedladdningarna görs av arkitekter - en grupp som kan uppleva stora fördelar med att använda riktiga BIM-objekt i sina modeller.

“Digitaliseringen av byggbranschen accelererar, och Swedoor ser att BIM har en enorm potential i digitaliseringsprocessen. Swedoors BIM-objekt har blivit nedladdade över en halv miljon gånger de senaste fem åren.”

Carl-Henrik Nyström | BIM-ansvarig på Swedoor

Frigör tid till kreativitet

2013 fick en grupp arkitekter oss att inse att vi ville vara ledande inom BIM-objekt för dörrar. Vi var sedan i kontakt med några arkitekter som var intresserade av att veta hur vi tänkte om BIM, och vilka planer vi hade för verk

- Vid den tidpunkten visste vi inte så mycket om lösningen, men insåg snabbt att detta skulle bli revolutionerande när du arbetar i byggbranschen. Användandet av BIM har ökat de sista tre åren även om det redan har funnits i årtionden, säger Nyström.

BIm säkerställer ett bra arbetsflöde och ger arkitekter möjlighet att arbeta mer effektivt. På det viset slipper de lägga en massa tid på administrativa uppgifter och frigör tid till det de är bäst på, att skapa byggnader och vara kreativa.

- Tidigare har ritningar eller 3D-modeller inte haft en direkt länk till verkligheten. Detta är endast möjligt när du använder produktspecifika objekt i BIM-modellerna. Målet är att BIM-modellen ska fungera som ett obrutet informationsflöde, en levande databas som uppdateras kontinuerligt genom byggnadens livscykel, säger Nyström.