Main Media

Klassade skjutdörrar med automatik gör logistiken på sjukhuset enklare

Brand Design Säkerhet Smart

Våren 2020 lanserade vi brandklassade skjutdörrar med automatik i Finland. Dörrarna är speciellt framtagna för användning på sjukhus och används redan på Tays och Nova som är två sjukhus i Finland. Nu lanserar vi denna unika lösning även i Skandinavien. 

De brandklassade skjutdörrarna är utrustade med automatik och är monterade på Tays centralsjukhus i Tammerfors i Finland, där det nya barn- och ungdomssjukhuset stod färdigt hösten 2019. Användarna av skjutdörrslösningarna tycker att det är en enkelt och hygienskt att ta sig runt i lokalerna efterom man inte behöver röra några dörrar, jämfört med traditionella dörrar med gångjärn. 

Skjutdörrarna levereras med färdig automation för enklare montering på plats 

En klassad skjutdörr EI30 / Rw 33 dB eller Rw 37 dB kan utrustas med automatik som köps direkt till själva projektet. Dörren är testad med Assa Abloys styrsystem SL500 för skjutdörrar och utvecklade tillsammans med Assa Abloy.

Anslutningarna på skjutdörrsöppnaren är kopplade på förhand som en del av leveransen vilket gör dörrarna enkla att installera på plats.  

Sjukhusdörrar måste vara hållbara och hygieniska 

Med utvecklingen av teknik och driftsbehov på sjukhus har även kraven på dörrarna ökat. Automatiska dörrar gör det lättare att passera och det blir också ett mer hygieniskt alternativ. Automatiken fungerar antingen med att man trycker på en knapp, drar i ett snöre eller med en sensor som gör att dörren öppnas när någon närmar sig.

Utöver vikten av att kunna röra sig obehindrat mellan olika rum tillkommer funktioner som ljudisolering, hållbarhet och design. För klassade skjutdörrslösningar kan dörrytan anpassas efter behov men vi rekommenderar en slitstark och antibakteriell högtryckslaminat som passar bäst för sjukhusmiljöer. 

Brandklassningen för skjutdörren är EI30, och ljudreduceringen erbjuds både som Rw 33 dB och Rw 37 dB.

Viktigt med breda dörrar på sjukhus  

Äldre sjukhus får fortsätta att ha en meter breda dörrar men nybyggda har ökat kraven till 1.4 meter breda dörrar. De extra breda dörrarna gör det enklare att flytta framför allt sjuksängar men också annan utrustning mellan rummen. 

Traditionella dörrar med gångjärn kommer ibland till korta när det gäller bredd. Klassade skjutdörrar däremot kan erbjudas i bredder från 1 meter till 1,4 meter. Dessutom sparar man in en hel del på golvyta när skjutdörren öppnas jämfört med en traditionell dörr.