Massivdörrar

Produktsortiment trä

Massivdörrar

Massiva innerdörrar, tamburdörrar, säkerhetsdörrar och klimatanpassade dörrar för miljöer där ytterligare krav ställs på hållbarhet och i kombination med brand- och ljudreduceringsegenskaper. Du kan välja allt från design, klassning, valfri NCS-färg, laminat och faner, med eller utan glasöppning.

Läs guide till massivdörrar