Main Media

Guide till entrédörrar

Vi vet vi att den visuella designen ofta står högst upp på önskelistan vid valet av entrédörr samtidigt som olika klassifikations- och funktionskrav ofta begränsar valmöjligheterna. Detta har vi gjort något åt!

Entrédörrar till lägenheter

Vi vill skapa valfrihet att kombinera olika funktionella egenskaper utan att behöva göra avkall på designen. Därför kan de flesta av våra entrédörrar, kombineras med exempelvis krav på klimat-, brand-, ljud eller inbrottsskydd. 
I vårt sortiment finner du entrédörrar till lägenheter i trapphus oavsett om det handlar om en liten K-märkt fastighet från sekelskiftet, ett förortskomplex från 60-talet eller en hypermodern nyproduktion.  

Du finner också entrédörrar till radhus och loftgångshus som ställer högre krav på skydd mot väder och vind. Även här finns ett brett utbud av olika stilar som går att kombinera med krav som exempelvis inbrottsklassning, brand eller ljudkrav. 

Våra säljare har lång erfarenhet av olika projekt och hjälper gärna till att hitta den bästa lösningen för just ert specifika behov. 

Att tänka på vid val av entrédörr till lägenheter

Användningsområde

Dörrens placering kan ha inverkan på vilka dörrar som bör väljas. Till ett uppvärmt trapphus kan du i princip välja vilken entrédörr du önskar. Om den däremot ska placeras i ett ouppvärmt trapphus behöver den vara förstärkt för att motstå de temperaturskillnader som kan uppstå. En entrédörr som sitter utomhus, påverkas dessutom av väder och vind och behöver ett utökat klimatskydd jämfört med en entrédörr som sitter skyddad i ett trapphus. 

Därför skiljer vi på entrédörrar för invändigt bruk och entrédörrar för utvändigt bruk (även om de senare också kan användas invändigt). 

Design   

Utseendet och detaljer är för många det mest avgörande vid valet av dörr. Här finns inget givet svar och åsikterna om vad som är snyggt går ofta isär. 

Det finns en mängd olika stilar och materialval som påverkar utseendet. Man kan välja dörrar i klassisk stil med urfräsningar eller dekorer, en neutral slät modell som smälter in eller dörrar med exklusiva fanér som kanske passar den moderna byggnaden. 

Ett bra tips kan vara att utgå från husets tidsepok och arkitektur så att designen harmonierar med husets karaktär. I vårt utbud finns något för varje hus. 

Inbrottsskydd

Ett inbrott kan vara en traumatisk upplevelse för den som drabbas. Enbart känslan av att någon gjort intrång i hemmet kan ge obehag och skapa oro. Därför kan vetskapen om att ingen tar sig in när du sover, eller att dina värdesaker är i tryggt förvar när du är bortrest, vara ovärderligt.

Entrédörren är den vanligaste och i många fall den enda väg som en inbrottstjuv måste ta sig förbi. Många lägenheter har idag undermåliga dörrar som en inbrottstjuv forcerar ljudlöst på några få sekunder. 

Hur ser ditt behov ut?

Sortimentet entrédörrar för invändigt bruk, omfattar produkter med förstärkt inbrottsskydd i tre klasser:

  • Inbrottsklass 1 (RC1 EN 1627): Ett skydd som innebär att dörren försetts med förstärkningar som försvårar ett inbrottsförsök. Ett grundskydd som vi rekommenderar alla att ha som minimum.

  • Inbrottsklass 2 (RC2 EN 1627): För att ta sig förbi en dörr som uppfyller RC2 krävs i regel mer tid och större verktyg. Detta ökar möjligheterna för upptäckt och att inbrottsförsöket misslyckas.

  • Inbrottsklass 3 (RC3 EN 1627): Skyddet gör att inbrott tar lång tid och i princip inte kan göras utan att väcka uppmärksamhet med höga ljud etc. Dörrar med denna klassning klarar inte bara att fördröja ett inbrottsförsök utan kan många gånger stoppa det helt. 

Säkerhetsdörrar i RC3 har också en avskräckande effekt som gör att inbrottstjuven i många fall helt avstår inbrottsförsök.

Ofta är klassen RC3 synonymt med ståldörrar eller trädörrar i kombination med stålkarm. Med Swedoors nya smarta lösningar behöver du inte göra avkall på varken design, känsla eller säkerhet. Även med högsta säkerhetsklass RC3, kan du nu njuta trädörrens och träkarmens genuina ”hemmakänsla”.

Inom segmentet entrédörrar för utvändigt bruk, har samtliga produkter i vårt ADVANCE-LINE sortiment ett bra grundskydd med exempelvis bakkantsäkringar och hakregellås som standard. Söker du ett högre inbrottsskydd erbjuder vi de flesta av dessa dörrar även med den högsta inbrottsklassificering RC3. 

Slitstyrka

Om entrédörrarna ska placeras i miljöer där de utsätts för onormalt högt slitage, kan det vara bra att överväga om dörrbladen ska förses med skyddande sparkplåtar. När det gäller Entrédörrar för invändigt bruk kan de även förses med laminat och/eller kombineras med olika typer av stålkarmar. 

Vid extrema förhållanden finns även möjlighet att välja ståldörrar oavsett om det handlar invändigt eller utvändigt bruk. 

Isolerförmåga 

Om det är skillnad i temperatur mellan dörrens in och utsida bör entrédörren ha en förstärkta konstruktionen som klarar de påfrestningar som temperaturskillnader orsakar. Dessutom är det viktigt att fundera på dörrens isolerförmåga som påverkar både inomhusklimatet och bostadens energiförbrukning. 

En välisolerande dörr kan alltså ge bättre komfort och samtidigt sänka bostadens driftskostnader. Extra viktigt är detta när det gäller entrédörrar för utvändigt bruk där skillnaderna kan vara mycket stora. 

I fastigheter med uppvärmda trapphus kan dessutom rätt dörrar möjliggöra sänkning av trapphustemperatur och på så sätt ge märkbar effekt på fastighetens totala driftskostnader. 

Dörrens isolerförmåga anges av energivärdet (U-Värdet) vilket är ett mått på hur mycket energi som kan passera. Ju lägre U-värde desto bättre isolerförmåga.

Dörrar med lägre energiförbrukning har inte bara positiva effekter på driftskostnaderna utan även på miljön då vi alla måste hjälpas åt att hushålla med jordens resurser.

Brandskydd

Brandskydd handlar om säkerhet och trygghet. Om olyckan skulle vara framme och en brand skulle uppstå, kan valet av entrédörr vara en billig livförsäkring. Rätt dörr kan i många fall helt hindra brand och rök att ta sig in i bostaden eller i vilket fall avsevärt förlänga tiden så att brandkåren har möjlighet att rädda både dig och dina ägodelar. 

I fastigheter som inrymmer flera lägenheter finns ofta krav om att dörren ska uppfylla olika brandkrav. I regel handlar det om att dörren ska stå emot brand i 30 minuter men i speciella situationer kan även högre krav på brand förekomma. I trapphus har det även blivit vanligare med krav på röktäthet för att inte giftig rök ska spridas till andra boenden. Undersök vilka krav som finns innan den specifika dörren väljs.

Ljudegenskaper 

Ljudreduktion handlar i första hand om komfort för både dig och dina grannar. Att skapa lugn och slippa störas eller riskera att störa andra, blir allt mer viktigt i vår stressade värld. 

Oavsett om din entrédörr vetter ut mot ett trapphus eller en utvändig loftgång, kan en ljudisolerande dörr öka känslan av privatliv och avskildhet i bostaden. Dörren är den primära ljudporten in i lägenheten och upplevd lyhördhet både inifrån och utifrån kan i regel avsevärt förbättras med en riktigt bra dörr. 

I nyproduktion är det vanligt att dörrarna måste uppfylla ljudreduceringskrav på 35-40dB men det är minst lika viktigt att tänka på vid renovering av äldre fastigheter.   

I segmentet entrédörrar för invändigt bruk finner du mer information om ljudklassning under ”Invändiga lägenhetsdörrar” i Mått&Fakta

I segmentet entrédörrar för utvändigt bruk finner du mer information om ljudklassning under ”Ytterdörrar” och tillvalet ”Silence” och ”Silence High” i Mått&Fakta 

Tillbehör och tillval

När du har hittat entrédörrarna till din byggnad är det dags att välja tillbehör.

Se tillbehör

 

Övriga dörrar till lägenhetsprojekt 

Förutom själva entrédörren till lägenheten kan det givetvis finnas behov av en rad andra dörrar. Swedoor är en heltäckande dörrleverantör och erbjuder även bostadsinnerdörrar, dörrar till förråd, tvättstugor, cykelrum, soprum eller andra utrymmen. 

Sortiment och teknisk information

Sortiment och teknisk information om produkterna finner ni i dokumentet Mått&Fakta.