Main Media

Swedoor lanserar ytterdörrar med inbrottsklass RC2

Nu lanserar Swedoor inbrottsklass RC2 som tillval på flera olika typer av ytterdörrar. Detta ger möjlighet till förhöjd säkerhet för både villor och flerbostadshus. Denna lansering gör det enklare att hitta rätt nivå på säkerhetsdörr för varje projekt och den innebär också att Swedoors sortiment av klassade ytterdörrar blir ännu mer komplett.

Den nya RC2-klassade dörren ser ut som en ”vanlig” ytterdörr men för att bli säkerhetsklassad krävs bland annat förstärkta infästningar av gångjärn och slutbleck. De rostfria gångjärnen är också förstärkta jämfört med vanliga ytterdörrar. Väljer man en ytterdörr med glas är det ett säkerhetsklassat glas vilket gör att man inte behöver ge avkall på design för att få en riktigt säker dörr.

Torbjörn Svantesson arbetar som arkitektrådgivare på Swedoor och pratar dagligen med både arkitekter, byggherrar och privatpersoner när det gäller klassade ytterdörrar.

-Det känns bra att kunna erbjuda förhöjd säkerhet till de flesta typer av bostäder. En fördel med vår RC2-klassade ytterdörr är att den är lätt att kombinera med andra egenskaper, man kan i de flesta fall välja till både ECO och Silence vilket gör dörren väldigt mångsidig, säger Torbjörn.

Sedan tidigare erbjuder Swedoor RC3-klassade ytterdörrar, men i vissa fall behövs inte den högre klassningen utan det räcker med en RC2-klassad dörr som både är lättare i konstruktionen samt har ett tunnare dörrblad.

Att en dörr är säkerhetsklassad innebär att den är testad, certifierad och typgodkänd enligt gällande regler och EN-standarder. Det innebär också att dörrarna uppfyller alla gällande lagar och myndighetskrav vilket är viktigt att tänka på när man väljer ny ytterdörr. Swedoors nya RC2-dörr är certifierad enligt SS EN 1627 och det innebär att den har genomgått praktiska inbrottsförsök och klarat att stå emot ingrepp med verktyg som skruvmejslar, hammare och kilar i minst 3 minuter effektiv tid (där den totala testtiden är 15 minuter).

Fakta:

  • 60 mm tjockt dörrblad
  • Förstärkt konstruktion
  • Förstärkta, rostfria gångjärn
  • Säkerhetsklassat glas

“Med denna lansering har vi nu säkerhetsklassade ytterdörrar för varje behov”

Torbjörn Svantesson | Arkitektrådgivare Swedoor