FAQ

Vad betyder RC3?

RC3 betyder "Resistance Class 3" (motståndsklass 3) enligt europanorm EN1627. För att uppfylla kriterierna för denna klass måste dörren klara vissa standardiserade inbrottstester med ett antal olika verktyg under en viss tidsintervall.

Dela det här med en vän