FAQ

Min dörr har slagit sig mycket när solen har legat på, vad kan man göra åt detta?

När materialet i ytskiktet värms upp utvidgas det och kan därför medföra att dörren slår sig. Ett sätt att minska effekten av detta är att om möjligt montera ett skuggande skärmtak över dörren.

Dela det här med en vän