FAQ

Varför införs krav på röktäthet och brandgaser?

Kraven syftar till att minska dödsfallen i samband med bränder. Lågorna från branden är givetvis farliga och brandröken försvårar dessutom räddningsinsatsen eftersom sikten kan bli obefintlig. Den största faran vid bränder är dock de giftiga gaser som bildas. Koloxid är den gas som orsakar de flesta dödsfall i samband med bränder och den är extra förrädisk eftersom den inte luktar. Gasen tränger undan syret från hemoglobinet i blodet och stoppar därmed den viktiga syretillförseln till kroppen. Cyanväte och Klorväte är också vanligt förekommande gaser som snabbt dödar!

Dela det här med en vän