FAQ

Vad krävs av en brandgastät dörr?

Våra dörrkonstruktioner är anpassade så att de kan uppfylla de nya kraven. En brandgastät dörr ska vara testad av godkänt testinstitut (exempelvis SP) enligt den Europeiska teststandarden EN 1634-3 och uppfylla kraven enligt BBR och EN 13501-2.

Flera av Swedoors brandgastäta dörrar är grundligt testade och de skyltas för motstånd mot både kall rök (Sa) och varm rök (Sm).

De anvisningar som lämnas här är förenklingar, vilket den som använder dem måste vara informerad om. I händelse av en juridisk prövning gäller i första hand standarderna, men det kan inte helt uteslutas att andra tolkningar kan komma att övervägas.

Dela det här med en vän