Main Media

U-värden på ytterdörrar

Låga U-värden på ytterdörrar är något som efterfrågas alltmer i takt med att slutkunden blir mer miljömedveten. Det blir därför en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till vid föreskrivande av ytterdörrar.

God isoleringsförmåga hos ytterdörrar blir allt viktigare i takt med att hållbarhetsperspektivet får större plats vid byggandet av nya bostäder. Energieffektivitet prioriteras och det innebär att låga U-värden på ytterdörrar efterfrågas. Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra våra produkter, och fokus nu ligger mycket på just hållbarhet. På ytterdörrar både vad gäller ingående material och isoleringsförmåga.

För passivhus har vi vårt nya koncept ECO som är ett tillval man gör på våra ytterdörrar, med U-värden från 0,66. Det kan man läsa mer om i de relaterade inläggen nedan.

Våra vanliga ytterdörrar är uppdelade i serierna Classic, Character och Function. Vilket U-värde respektive dörrmodell har kan man se på uppslagen med bilder på alla våra ytterdörrsmodeller i Mått & Fakta här.

Vår serie ljudklassade ytterdörrar (loftgångsdörrar) som vi lanserade för några år sedan heter Silence. De täta dörrarna (utan glasöppning) ligger här så lågt som 0,79. Vilka U-värden respektive modell har kan ses i tabellen här.