Main Media

Innovativa trösklar till hemmet

Design Ljud Smart

Svenskar väljer allt oftare bort klassiska golvtrösklar när de renoverar eller bygger nytt. Detta för att skapa en obruten övergång mellan rummen, vilket ger ett mer harmoniskt och minimalistiskt uttryck. Många upplever dock att detta val har negativa effekter på ljudnivån i hemmet. Därför lanserar Swedoor nu DoorStep Replace – en innovativ och ljuddämpande serie trösklar med en speciell mekanisk höj/sänk-funktion. Tröskeln är monterad direkt på dörren och syns endast när dörren är stängd, då den trycks ner mot golvet. Detta både optimerar ljudnivån i ditt hem, samtidigt som det skapar ett sammanhängande uttryck mellan rummen.

Tidigare valde de allra flesta bostadsägare traditionella trösklar i sina hem för att skapa en synlig avgränsning mellan rummen, men idag ser trenden annorlunda ut. Många svenskar väljer nu gärna bort de klassiska trösklarna för att skapa ett sammanhängande hem med obrutna golv, och samtidigt säkerställa fri passage mellan rummen. Det här valet kan dock få negativa konsekvenser för ljudnivån i hemmet, då ljud och oljud mellan rum lätt kan uppstå, säger Hauke ​​Thiessen, försäljningschef för Swedoor i Danmark.

“Många bostadsägare besväras av ljud och oljud i hemmet, och en av anledningarna kan vara att de flesta idag väljer bort de klassiska trösklarna som reducerar just detta. Vi har därför genom åren upplevt en efterfrågan på trösklar som uppfyller flera behov samtidigt – det vill säga möjligheten att reducera ljud mellan rummen, och samtidigt skapa ett estetiskt sammanhang mellan dem.”

Hauke Thiessen | Försäljningschef, Swedoor Danmark

LÖSER OLIKA UTMANINGAR I HEMMET

Det är inte bara ljudet som kan ge bostadsägare utmaningar i hemmet. Nivåskillnader kan också försvåra tillgången mellan rummen för bland annat äldre och funktionshindrade, menar Hauke ​​Thiessen:

– Förutom ett ökat fokus på estetik och ljuddämpning bidrar de nya trösklarna även till bättre tillgänglighet i bostaden, eftersom det blir lättare för folk i rullstol och rullator att ta sig fram. Detta kan ses som ett viktigt steg mot att möta myndigheternas krav på bättre tillgänglighet för äldre och funktionshindrade, vilket skärpts ytterligare de senaste åren. Lösningen är också idealisk för barnfamiljer, då de yngsta i familjen lätt kan ramla över de klassiska trösklarna i full fart. Tidigare har det varit möjligt för professionella att använda den här typen av mekaniska trösklar i byggprojekt, men det är första gången som bostadsägare har möjlighet att få en liknande lösning hemma, säger Hauke​ Thiessen.

Swedoors nya trösklar finns i tre olika versioner under namnet DoorStep Replace, för olika behov och förhållanden.

  • DOORSTEP REPLACE 10 - MÖJLIGHET FÖR EFTERMONTERING

Denna lösning monteras under dörrbladet och kan beställas färdigmonterad från fabrik, eller som separat produkt för eftermontering på befintliga dörrar. DoorStep Replace 10 täcker upp till 20 millimeter luft under dörren och ger ca 4 dB ytterligare ljudreducering. Lösningen passar de flesta oklassificerade innerdörrar med 40 millimeters tjocklek.

Swedoor rekommenderar att dörrbladet kombineras med vår +Karm eller annan karm med tätningslister för maximal ljuddämpning. Detta gäller alla tre lösningarna.

  • DOORSTEP REPLACE 20 – INTEGRERAD I DÖRRBLADET

Denna modell är helt integrerad och dold i dörrbladet, och täcker upp till 10 millimeter luft under dörren. Swedoor rekommenderar att dörrbladet förlängs med 12 millimeter jämfört med en standarddörr, så att en normal luftficka på 18 millimeter täcks. DoorStep Replace 20 ger ca. 6 dB extra ljudreducering och erbjuds för oklassificerade dörrar i ADVANCE-line och SUPERIOR collection.

  • DOORSTEP REPLACE 30 – INTEGRERAD I DÖRRBLADET MED LUFTCIRKULATION

Detta är Swedoors mest avancerade tröskellösning. Skillnaden jämfört med DSR 20 är att denna version har luftcirkulation inbyggd i lösningen samtidigt som den uppnår ca. 4 dB ljudreducering. Swedoor rekommenderar även här att dörrbladet förlängs med 12 millimeter. Denna lösning är väl lämpad för användning i hem där utrymmet under dörren används för luftcirkulation.

Läs mer om DoorStep Replace här.