Main Media

Brandklass EI60

Brandklassade massivdörrar är en typ av massivdörrar som används till exempelvis teknikrum, arkiv, trapphus och andra utrymmen med krav på slitstyrka, tålighet och brandhämmande egenskaper. 

Våra branddörrar i klassen EI60 är testade i förhållande till de strängaste kraven och är konstruerade för att stå emot brand i upp till 60 minuter. Dessa dörrar kan även kombineras med andra egenskaper som exempelvis ljudklass eller inbrottsklass.

Se mer om alla våra branddörrar i Mått och Fakta.