Main Media

Anti-barrikaddörren

Anti-barrikaddörren ger vårdpersonal på psykiatriska avdelningar, vårdhem och liknande snabb åtkomst till patienten/brukaren även om dörren är blockerad.

Med stor efterfrågan från friskvårdssektorn har Swedoor utvecklat en Anti-barrikaddörr, även kallad psykiatridörr. Dörren ger både personal, patienter och brukare daglig säkerhet på vårdhem, sjukhus, institutioner, rätts- psykiatriska och psykiatriska avdelningar.

På avstånd liknar dörren mer en allmän sidohängd dörr, som öppnas inåt i rummet. På närmare håll ser man att själva dörrspegeln i verkligheten är en integrerad dörr, som kan öppnas åt motsatt håll.

Dörren kan levereras med Vistamatic observations- fönster, som är en glaslösning med glaslameller där det mittersta glaset kan vinklas upp eller ner med en enkel lösning. Dörren är även brandklassad EI30 och ljudcertifierad R’w 30dB (med labvärde ända upp till 37dB). Dörren kan också kombineras med både trä- och stålkarm.

  • Omöjlig att blockera - säkerhet för både personal och patient
  • Mot patientrummet är gångjärnen helt integrerade i karmen (vid stålkarm) eller dolda i karmen (vid träkarm)
  • Möjlighet för observationsfönster, VistaMatic (läs mer om VistaMatic på www.vistamatic.com)
  • Brand- och ljudklassad EI30/R’w 30dB
  • Möjlighet för trä- eller stålkarm
  • Möjlighet till tröskelfri dörröppning med mekanisk tröskel
  • Enkelt montage och underhåll