Main Media

Lås och beslag

Låskista, med en hakregel, som häktar tag i karmen och gör det extra svårt att bryta upp ytterdörren. Våra förstärkta slutbleck har ett högt inbrottsskydd, och ger möjlighet till enkel justering av dörrens täthet. 

Kraftig låskonstruktion - säkert val

Säkerhet handlar om att göra det så svårt som möjligt för inbrottstjuven, när du är hemma och borta. Våra ADVANCE-LINE ytterdörrar är därför utrustade med robusta hakregellås som greppar ramen så att dörren och ramen inte kan demonteras.

Om du behöver extra säkerhet kan du välja mellan en mängd tillbehör, till exempel extra lås, dörrkik och trepunktslås för en fullständig inbrottsklassad ytterdörr (även i glas). Du kan också öka bekvämligheten med nyckellösa lås som öppnas med kod, fjärrkontroll eller nyckelhål. Naturligtvis uppfyller våra dörrar alla säkerhetskrav från myndigheter och försäkringsbolag.

Låshus 2500

Låshus 2500 är en ny generation hakregellås. Tekniken bygger på att hakregeln skjuts ut genom att handtaget förs uppåt istället för att den skjuts ut genomvred- eller nyckelvridning som hos traditionella lås. Mycket hög standard och säkerhet!