FAQ

Vad är byggvarudeklaration?

En byggvarudeklaration (BVD) är ett dokument som innehåller utförlig information om en byggvara. Den ger anvisningar om hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och då den slutligen blir avfall. I byggvarudeklarationen finns också information om varans miljöpåverkan i olika stadier av dess livscykel. Byggvarubedömningen används som underlag för bedömning hos både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Byggvarudeklarationer finns upprättade för samtliga Swedoors produkter.

Dela det här med en vän