SIM SALA BIM!

Byggbranschen digitaliseras i snabb takt och som marknadsledande inom dörrlösningar vill vi givetvis ligga i framkant. Därför erbjuder vi även våra produkter som digitala BIM-objekt där du som användare av programmen REVIT och ArchiCAD, har möjlighet att kostnadsfritt ladda ned våra objekt direkt in i din modell. 

Vår satsning
Vi är övertygade om att digitaliseringen av byggbranschen, och informationsutbytet som den möjliggör, kommer förändra branschens arbetsprocess i grunden. Den kommer bidra till ökad effektivitet och minskad resursförbrukning vilket ligger helt i linje med vårt eget miljö- och hållbarhetsarbete. Begreppet BIM, Building Information Modeling, är den gemensamma nämnaren i den globala digitaliseringen av byggbranschen. Alla faser kommer kunna effektiviseras med hjälp av BIM - från tidig design till konstruktion, byggnation, underhåll och slutligen rivning många år senare. Vår satsning inom detta område är seriös och kommer intensifieras i takt med att marknaden nu snabbt förändras. Vi har även egna BIM-utvecklare som underlättar både strategiska samarbeten och kundanpassade behov.

BIM vs BIM-objekt
I ett byggprojekt som använder BIM samlas all information om byggnaden i en så kallad BIM-modell. Den kan liknas vid en digital lego-byggsats som består av olika ”legobitar”, så kallade BIM-objekt. En specifik dörr från Swedoor kan exempelvis utgöra ett BIM-objekt som kan innehålla information om storleksvariationer, design- och tillvalsmöjligheter men även uppgifter om isolervärden, brand-, ljudegenskaper, monteringsanvisningar, miljöcertifikat samt all annan dokumentation som krävs i olika faser av en byggnads livscykel. Genom att använda våra objekt i dina BIM-modeller kan du som arkitekt, konstruktör eller designer, säkerställa rätt produktinformation och vara säkra på att det du ”ritar” in också går att tillverka. 

Objekten finns tillgängliga direkt i REVIT och ArchiCAD via apparna från BIMobject. De kan även laddas ned via swedoor.se/bim eller portalen bimobject.com.

För mer information om vårt sortiment och våra BIM-objekt, kontakta din lokala kontaktperson:
Marilyn Lindh
Arkitektrådgivare och BIM-ansvarig JELD-WEN Sverige
MLindh@jeldwen.com

För strategiska frågor, kontakta:
Carl-Henrik Nyström
BIM Manager JELD-WEN Northern Europe
CNystrom@jeldwen.com


På den här webbplatsen används cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du godkänner användningen av cookies, Om du inte godkänner användningen av cookies kan du sluta använda vår webbplats eller ta bort och blockera våra cookies. Se våra Regler för cookies här. Om du inaktiverar cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar korrekt och att du inte kan besöka vissa sidor.